Vytvořte fakturu

VELOSPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Obchodní název VELOSPORT
IČO 17316073
TIN 2020311986
DIČ SK2020311986
Datum vytvoření 10 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VELOSPORT
Mlynarovičova 24
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 202 €
Zisk 1 024 €
Kapitál 79 990 €
Vlastní kapitál 10 025 €
Kontaktní informace
Email velosport3@azet.sk
Telefon(y) 0263827606, 0905430378
Mobile(y) 0905430378
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 83,245
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,024
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 72,383
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 72,383
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 559
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 5
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 517
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,082
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,134
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,948
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 221
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,245
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,049
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,722
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,919
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,197
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,024
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,798
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,060
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,060
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 70,738
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,241
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,241
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,827
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,493
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 171
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,006
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 398
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 398
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,202
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,202
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 41,902
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,132
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 30,644
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,372
D. Služby (účtová skupina 51) 5,823
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,736
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 260
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 297
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,070
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,363
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,984
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,024
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015
 • IČO :17316073 TIN: 2020311986 DIČ: SK2020311986
 • Sídlo: VELOSPORT, Mlynarovičova 24, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Martiš Súmračná 28 Bratislava 821 02 25.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Martiš 6 639 € (100%) Súmračná 28 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ján Martiš Súmračná 28 Bratislava 821 02
   25.11.1997Nové sidlo:
   Mlynarovičova 24 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj bicyklov, doplnkov, príslušenstva a náhradných dielov, športových potrieb, odevov a obuvi
   servis bicyklov a príslušenstva
   sprostredkovanie obchodu
   reklama
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Martiš Súmračná 28 Bratislava 821 02
   10.05.1991Nové obchodné meno:
   VELOSPORT, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným