Vytvořte fakturu

GURE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GURE
IČO 17316090
TIN 2020925467
Datum vytvoření 16 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GURE
Rovniankova 20
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 466 €
Zisk 1 871 €
Kapitál 20 222 €
Vlastní kapitál 19 778 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,197
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,197
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,038
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,038
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,038
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,159
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,125
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,197
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,649
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,475
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,237
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -762
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,871
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,548
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,548
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,466
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,466
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,466
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,972
D. Služby (účtová skupina 51) 3,600
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,962
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,410
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,494
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,866
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,419
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,548
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,548
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015