Vytvořte fakturu

SPOJTEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPOJTEL
IČO 17316197
TIN 2020333062
DIČ SK2020333062
Datum vytvoření 23 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPOJTEL
Tomanova 26
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 560 €
Zisk 2 021 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421902715190, +421904890448
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,759
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,440
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,250
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,759
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,229
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,939
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,731
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,021
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,530
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,530
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,503
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,560
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,383
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 177
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,486
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,370
C. Služby (účtová skupina 51) 3,661
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 48
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 407
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,074
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -648
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,981
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,021
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17316197 TIN: 2020333062 DIČ: SK2020333062
 • Sídlo: SPOJTEL, Tomanova 26, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Barbora Jaslovská Tomanova 26 Bratislava 831 07 10.01.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Barbora Jaslovská 5 000 € (100%) Tomanova 26 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Litecký-Šveda Rovníkova 8 Bratislava 821 03
   10.01.2008Nové sidlo:
   Tomanova 26 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Barbora Jaslovská Tomanova 26 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Barbora Jaslovská Tomanova 26 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.01.2008
   09.01.2008Zrušené sidlo:
   Saratovská 3/A Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava
   09.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Anton Litecký-Šveda Rovníkova 8 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Horský Batkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Anton Litecký-Šveda Rovníkova 8 Bratislava 821 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Klačanský Ševčenkova 20 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 11.12.2002
   30.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Anton Litecký-Šveda Rovníkova 8 Bratislava 821 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   29.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Horský Batkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Horský Batkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   10.06.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Klačanský Ševčenkova 20 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 11.12.2002
   09.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Horský Batkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Bínovský Kudlákova 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Horský Batková 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Kotuliak Lacková 16 Bratislava
   Ing. Anton Litecký Šveda Rovníkova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Nýbl Thorézova 38 Bratislava
   15.10.1996Nové sidlo:
   Saratovská 3/A Bratislava 840 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bínovský Kudlákova 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Kotuliak Lacková 16 Bratislava
   Ing. Anton Litecký Šveda Rovníkova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Nýbl Thorézova 38 Bratislava
   14.10.1996Zrušené sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 830 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Bínovský Kudlákova 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Kotuliak Lacková 16 Bratislava
   Ing. Anton Litecký Šveda Rovníkova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Nýbl Thorézova 38 Bratislava
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   SPOJTEL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 830 08
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení z výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h živnostenského zákona
   montáž a údržba telekomunikačných zariadení jednotnej telekomunikačnej siete:
   drôtových telekomunikačných vedení, včítane naväzujúcich káblových súborov
   telekomunikačných káblov s optickými vláknami
   analógových a digitálnych prenosových systémov
   rádioreléových trás
   vysielacích rádiových zariadení rozhlasových a televíznych pre vysielanie prevádzkovateľov zo zákona
   telefónnych ústrední radu P51, ATZ, PK, EWSD, S12
   telefónnych prístrojov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   geodetická činnosť /s výnimkou výkonov overovateľov geometrických plánov a zodpovedných geodétov/
   poskytovanie softwaru /predaj tohových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spojov
   xeroxovanie
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava
   25.05.1993Zrušené obchodné meno:
   SPOJPROJEKT - TELEKOMUNIKÁCIE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. projektová príprava, montáž, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru v oblasti telekomunikácie, rádiokomunikácie, výpočtovej techniky, rozhlasu a televízie kábelovej a priemyselnej televízie, stavoprúdových rozvodov
   2. geodetická činnosť
   3. obchodná a servisná činnosť /nákup, predaj sprostredkovanie a servis/ v odboroch podľa bodu 1. vrátane elektroniky všeobecne
   4. tvorba, nákup a predaj software
   5. školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu bodov 1. až 4.
   6. zahraničná činnosť v rozsahu bodov 1-4
   7. reprografická činnosť
   8. ubytovacie a stravovacie služby.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1991Nové obchodné meno:
   SPOJPROJEKT - TELEKOMUNIKÁCIE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. projektová príprava, montáž, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru v oblasti telekomunikácie, rádiokomunikácie, výpočtovej techniky, rozhlasu a televízie kábelovej a priemyselnej televízie, stavoprúdových rozvodov
   2. geodetická činnosť
   3. obchodná a servisná činnosť /nákup, predaj sprostredkovanie a servis/ v odboroch podľa bodu 1. vrátane elektroniky všeobecne
   4. tvorba, nákup a predaj software
   5. školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu bodov 1. až 4.
   6. zahraničná činnosť v rozsahu bodov 1-4
   7. reprografická činnosť
   8. ubytovacie a stravovacie služby.
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bínovský Kudlákova 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Horský Batková 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Kotuliak Lacková 16 Bratislava
   Ing. Anton Litecký Šveda Rovníkova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Nýbl Thorézova 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia