Vytvořte fakturu

MTB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.06.2016
Basic information
Obchodní název MTB
Stav Zničeno
IČO 17316251
TIN 2020293396
Datum vytvoření 16 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MTB
Kadnárova 73
83151
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 002 €
Zisk -1 649 €
Kapitál 7 328 €
Vlastní kapitál 1 348 €
Kontaktní informace
Email mtb-group@stonline.sk
Telefon(y) 0243411807, 0903477357
Mobile(y) 0903477357
Date of updating data: 01.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 406
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 380
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 326
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 66
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 260
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 26
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 406
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 98,254
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 98,254
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -96,285
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -96,285
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,649
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 86
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 86
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86
Date of updating data: 01.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,002
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 327
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,675
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,467
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 806
D. Služby (účtová skupina 51) 1,866
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,755
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,300
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 455
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,465
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,330
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 31
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 153
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,649
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,649
Date of updating data: 01.06.2016
Date of updating data: 01.06.2016
 • IČO :17316251 TIN: 2020293396
 • Sídlo: MTB, Kadnárova 73, 83151, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Duben 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2016Zrušené obchodné meno:
   MTB spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kadnárova 73 Bratislava 831 51
   01.10.2009Nové sidlo:
   Kadnárova 73 Bratislava 831 51
   16.04.1991Nové obchodné meno:
   MTB spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným