Vytvořte fakturu

SOLE MIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.01.2016
Basic information
Obchodní název SOLE MIO
Stav V likvidaci
IČO 17316359
TIN 2020312195
DIČ SK2020312195
Datum vytvoření 19 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLE MIO
Michalská 7
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 021 €
Zisk 5 094 €
Kontaktní informace
Email solemio@slovanet.sk
Telefon(y) +421252967646
Date of updating data: 20.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,531
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,756
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,756
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,883
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 873
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,775
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,492
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 508
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 508
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,984
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,283
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,274
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,531
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,593
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 148,344
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 148,344
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 650
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -232,681
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,921
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -261,602
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,094
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 98,124
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,110
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,110
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 96,864
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,135
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,135
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,361
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,067
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,301
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,000
Date of updating data: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,021
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,021
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,021
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,851
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,447
D. Služby (účtová skupina 51) 2,829
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,234
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,234
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,080
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 261
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,170
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,745
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 117
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,054
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,094
Date of updating data: 20.01.2016
Date of updating data: 20.01.2016
 • IČO :17316359 TIN: 2020312195 DIČ: SK2020312195
 • Sídlo: SOLE MIO, Michalská 7, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09 15.04.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jarmila Chyľová 2 623 € (1.8%) Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09
  RISTOFIERA S.R.L. 82 720 € (55.8%) Genova 161 21 Talianska republika
  FUTURA Societá semplice 23 601 € (15.9%) Genova 161 29 Talianska republika
  Francesco Fogliani 39 402 € (26.6%) Genova Taliansko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.01.2016Nové obchodné meno:
   SOLE MIO spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.07.2012Nové sidlo:
   Michalská 7 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   FUTURA Societá semplice Via Cecchi Antonio 7/8 Genova 161 29 Talianska republika
   01.07.2008Noví spoločníci:
   RISTOFIERA S.R.L. Piazza della Vittoria 6/6 Genova 161 21 Talianska republika
   25.04.2006Noví spoločníci:
   Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.04.1994
   02.07.2005Noví spoločníci:
   Francesco Fogliani Corso Torino 19-11 Genova Taliansko
   30.03.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
   15.04.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinná činnosť
   výroba a predaj potravinárskych strojov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   19.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným