Vytvořte fakturu

"BOSSAS" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "BOSSAS"
IČO 17316553
TIN 2020297851
DIČ SK2020297851
Datum vytvoření 16 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "BOSSAS"
Jelenia 15
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 045 €
Zisk 27 001 €
Kapitál 88 035 €
Vlastní kapitál 83 714 €
Kontaktní informace
Email bossas@bossas.sk
Telefon(y) 0905404624, 0252453059
Mobile(y) 0905404624, 0907377364
Fax(y) 0252453059
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,337
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,337
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 106,063
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,698
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,652
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,713
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 124,400
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 110,715
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 29,875
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,491
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 51,348
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,001
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,685
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 401
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,284
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 966
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,472
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,705
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 141
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 71,045
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 38,036
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,009
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,075
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,518
C. Služby (účtová skupina 51) 12,893
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,254
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,667
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,743
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 34,970
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,625
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 354
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 354
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -349
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 34,621
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,620
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,001
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :17316553 TIN: 2020297851 DIČ: SK2020297851
 • Sídlo: "BOSSAS", Jelenia 15, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ondrej Černák Dunajská 54 Bratislava 29.12.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ondrej Černák 3 983 € (60%) Dunajská 54 Bratislava
  Martina Černáková 2 656 € (40%) Mudroňova 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Černák Dunajská 54 Bratislava
   Martina Černáková Mudroňova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Černák Dunajská 54 Bratislava
   29.11.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   zastupiteľská činnosť
   management
   podnikateľské poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.04.1991Nové obchodné meno:
   "BOSSAS" spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 15 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným