Vytvořte fakturu

KOTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOTEX
IČO 17316618
TIN 2020351025
DIČ SK2020351025
Datum vytvoření 22 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOTEX
Segnerova 6
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 605 €
Zisk 1 197 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,594
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,920
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,674
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,594
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -34,268
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 102
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -42,206
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,197
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,862
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 72
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 39,790
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 65
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,025
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,605
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,900
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,705
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,366
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,047
C. Služby (účtová skupina 51) 863
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,456
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,239
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,010
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,157
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,197
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17316618 TIN: 2020351025 DIČ: SK2020351025
 • Sídlo: KOTEX, Segnerova 6, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07 16.02.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Igor Kmeťo 6 639 € (100%) Bzovícka 12 Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2010Nové sidlo:
   Segnerova 6 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   17.12.2010Zrušené sidlo:
   Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   16.02.2005Noví spoločníci:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   15.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   05.06.1998Noví spoločníci:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   04.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Kmeťo Cíhowského 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Kmeťo Cíhowského 12 Bratislava
   16.11.1992Nové sidlo:
   Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Kmeťo Cíhowského 12 Bratislava
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Cíhowského 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz všetkého druhu, okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy, obchodu, turistiského ruchu
   výroba a predaj v oblasti obuvníckeho, textilného priemyslu
   výroba a predaj pekárenských výrobkov a mäsových výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.04.1991Nové obchodné meno:
   KOTEX spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cíhowského 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz všetkého druhu, okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy, obchodu, turistiského ruchu
   výroba a predaj v oblasti obuvníckeho, textilného priemyslu
   výroba a predaj pekárenských výrobkov a mäsových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Igor Kmeťo Cíhowského 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia