Vytvořte fakturu

EFFECT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EFFECT
IČO 17316791
TIN 2020372585
DIČ SK2020372585
Datum vytvoření 20 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EFFECT
Panenská 25
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 045 €
Zisk 16 495 €
Kapitál 33 515 €
Vlastní kapitál -33 410 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905741414, +421905741441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,860
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,860
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,344
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,945
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 169
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,654
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 62,204
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,915
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 423
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -40,472
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,495
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,119
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,669
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 72,972
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 477
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 171
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,753
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,571
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 478
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 110,045
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 49,110
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 9,935
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 51,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 90,715
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 48,809
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,954
C. Služby (účtová skupina 51) 11,160
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,221
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,028
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,664
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 460
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,089
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 330
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,330
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,878
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 326
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 311
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -325
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,005
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,510
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,495
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17316791 TIN: 2020372585 DIČ: SK2020372585
 • Sídlo: EFFECT, Panenská 25, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 03.03.2008
  Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 23.04.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Didek 3 983 € (60%) Panenská 25 Bratislava 811 03
  Ing. Vladimír Didek 2 656 € (40%) Panenská 25 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.04.2009
   28.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.06.1992
   11.04.2008Noví spoločníci:
   Martin Didek Panenská 25 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.03.2008
   10.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 20.05.1991
   17.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 20.05.1991
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.06.1992
   16.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   01.12.1998Nové sidlo:
   Panenská 25 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   30.11.1998Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   12.05.1997Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
   činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
   20.06.1996Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   19.04.1994Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo a zváranie kovov
   opravy motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov
   20.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie kúpy, predaja druhotných surovín a odpadu
   19.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, kúpa, predaj, dovoz, vývoz, materiálov, polotovarov, náhradných dielov, časti strojov a zariadení, kúpa, predaj, dovoz vývoz potravinárskych, liehovarníckych, priemyselných a spotrebných tovarov ( s výnimkou činností, ktoré sú oprávnené osobitnými právnymi predpismi)
   16.06.1992Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   15.06.1992Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dušan Bjel Palisády 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Ing. Stanislav Sýkora Palisády 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.05.1991Nové obchodné meno:
   EFFECT, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, kúpa, predaj, dovoz, vývoz, materiálov, polotovarov, náhradných dielov, časti strojov a zariadení, kúpa, predaj, dovoz vývoz potravinárskych, liehovarníckych, priemyselných a spotrebných tovarov ( s výnimkou činností, ktoré sú oprávnené osobitnými právnymi predpismi)
   Noví spoločníci:
   RNDr. Dušan Bjel Palisády 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Ing. Stanislav Sýkora Palisády 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia