Vytvořte fakturu

TBWA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Obchodní název TBWA Bratislava
IČO 17316804
TIN 2020352455
DIČ SK2020352455
Datum vytvoření 25 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TBWA Bratislava
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -4 713 €
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 133,714
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,319
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,319
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,395
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 80,769
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 80,465
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 304
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,626
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 153
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,473
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 133,714
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,213
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,598
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,332
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,597
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,929
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,713
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 131,501
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 131,166
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,577
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,577
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 128,629
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 335
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 335
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,429
D. Služby (účtová skupina 51) 3,429
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,429
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,429
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 61
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 61
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 385
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 385
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -324
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,753
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,713
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016
 • IČO :17316804 TIN: 2020352455 DIČ: SK2020352455
 • Sídlo: TBWA Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Doris Danner Pressgasse 11/11 Viedeň 1040 Rakúska republika 08.09.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TBWA INTERNATIONAL HOLDING 15 602 € (94%) Boulogne - Billancourt 921 00 Francúzsko
  TBWA International B.V. 996 € (6%) Amsterdam 1059BW Holandsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Doris Danner Pressgasse 11/11 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.09.2016
   18.12.2012Nové sidlo:
   Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   18.03.2010Noví spoločníci:
   TBWA International B.V. Generaal Vetterstraat 82 Amsterdam 1059BW Holandsko
   09.10.2007Noví spoločníci:
   TBWA INTERNATIONAL HOLDING Rue De Silly 50 - 54 Boulogne - Billancourt 921 00 Francúzsko
   07.11.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.04.2000Nové obchodné meno:
   TBWA Bratislava, spol. s r.o.
   10.02.1993Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   sprostredkovanie dopravy
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   25.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným