Vytvořte fakturu

INTERMAP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERMAP
IČO 17316812
TIN 2020949590
DIČ SK2020949590
Datum vytvoření 07 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERMAP
Gajova 11
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 279 004 €
Zisk 1 202 €
Kapitál 37 875 €
Vlastní kapitál 22 433 €
Kontaktní informace
Email intermap@intermap.sk
webové stránky http://www.intermap.sk
Telefon(y) +421252923959
Fax(y) 0252635343
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,860
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,878
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 612
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,370
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 42,860
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,635
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,714
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,714
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,344
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,375
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,202
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,225
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,225
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 162
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,802
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,220
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,041
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 279,004
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 278,410
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 330
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 276,444
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,094
C. Služby (účtová skupina 51) 268,479
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,731
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,560
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,837
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 217
X. Úrokové výnosy (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 213
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 615
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 107
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 508
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -398
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,162
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,202
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17316812 TIN: 2020949590 DIČ: SK2020949590
 • Sídlo: INTERMAP, Gajova 11, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava 03.12.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Plesník 6 639 € (100%) Egrešova 2 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2003Nové sidlo:
   Gajova 11 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom predaja spotrebiteľom (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
   kúpa tovaru za účelom predaja ďaľším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   tlmočnícke služby v jazyku nemeckom, francúzskom, srbskom a chorvátskom
   04.06.2003Zrušené sidlo:
   Egrešova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   03.12.1992Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   02.12.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Organizovanie aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu spolu s príslušnými základnými a doplnkovými službami
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Príprava spoločných podujatí so zahraničím pri príležitosti výstavy EXPO 95
   Vydávanie odborných publikácií a príručiek v oblasti cestovného ruchu
   Prekladateľské a tlmočnícke služby pre domáce a zahraničné podnikateľské subjekty
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.06.1991Nové obchodné meno:
   INTERMAP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Egrešova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Organizovanie aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu spolu s príslušnými základnými a doplnkovými službami
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Príprava spoločných podujatí so zahraničím pri príležitosti výstavy EXPO 95
   Vydávanie odborných publikácií a príručiek v oblasti cestovného ruchu
   Prekladateľské a tlmočnícke služby pre domáce a zahraničné podnikateľské subjekty
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia