Vytvořte fakturu

IB Holding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.09.2016
Basic information
Obchodní název IB Holding
IČO 17317061
TIN 2020805446
DIČ SK2020805446
Datum vytvoření 17 Květen 1991
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo IB Holding
Križkova 9
81104
Bratislava
Financial information
Zisk 8 378 €
Kapitál 873 746 €
Vlastní kapitál 34 717 €
Date of updating data: 02.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,160,772
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,933
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 15,933
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,933
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,144,839
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,135,628
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,135,628
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,211
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,211
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,160,772
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,376
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,804
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,804
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,378
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,117,396
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,117,396
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,114,516
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
Date of updating data: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,125,857
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,125,858
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,125,857
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,125,857
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,125,774
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,125,774
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 1,114,516
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,378
Date of updating data: 02.09.2016
Date of updating data: 02.09.2016
 • IČO :17317061 TIN: 2020805446 DIČ: SK2020805446
 • Sídlo: IB Holding, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH & Co SK KG 0 € (0%) Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
  IB Interbilanz s.r.o. 0 € (0%) Križkova 9 Bratislava 811 04
  IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH 16 597 € (100%) Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2013Nové obchodné meno:
   IB Holding, k. s.
   Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   komanditista IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
   komplementár IB Interbilanz s.r.o. Križkova 9 Bratislava 811 04
   komplementár IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH & Co SK KG Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári
   IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH & Co SK KG Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.11.2013
   IB Interbilanz s.r.o. Križkova 9 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.11.2013