Vytvořte fakturu

Stará sladovňa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stará sladovňa
IČO 17317207
TIN 2020295618
DIČ SK2020295618
Datum vytvoření 29 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stará sladovňa
Cintorínska 32
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 096 €
Zisk 5 273 €
Kapitál 207 744 €
Vlastní kapitál 206 764 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.sparx.sk
Telefon(y) +421252968061
Mobile(y) +421903403097
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 214,223
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 102,950
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 102,950
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 102,950
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,273
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 56,166
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 56,166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 55,077
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 374
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 54,703
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 214,223
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 212,038
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,834
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,834
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 158,964
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 158,964
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,273
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,454
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,454
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 181
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,273
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 731
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 731
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 59,054
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,096
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 296
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,118
D. Služby (účtová skupina 51) 1,052
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,052
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,958
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 57,185
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 57,185
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 768
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 768
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,390
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 50,771
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 619
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,568
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,546
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,273
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,273
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,273
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17317207 TIN: 2020295618 DIČ: SK2020295618
 • Sídlo: Stará sladovňa, Cintorínska 32, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubor Maťátko 540 Borinka 900 32 29.05.1991
  Ing. Ľubomír Marček Ôsma 26 Bratislava 37 831 01 29.05.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubor Maťátko 19 917 € (50%) 540 Borinka 900 32
  Ing. Ľubomír Marček 19 917 € (50%) Ôsma 26 Bratislava 37 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2014Noví spoločníci:
   Ing. Ľubor Maťátko 540 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lubor Maťátko 540 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 29.05.1991
   07.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubor Maťátko Ôsma 28 Bratislava 37 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lubor Maťátko Ôsma 28 Bratislava 37 831 01 Vznik funkcie: 29.05.1991
   10.03.2003Nové sidlo:
   Cintorínska 32 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Marček Ôsma 26 Bratislava 37 831 01 Vznik funkcie: 29.05.1991
   Ing. Lubor Maťátko Ôsma 28 Bratislava 37 831 01 Vznik funkcie: 29.05.1991
   09.03.2003Zrušené sidlo:
   Cintorínska 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Marček Osma 26 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Osma 28 Bratislava
   18.12.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   sprostredkovateľská činnosť
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Ôsma 26 Bratislava 37 831 01
   Ing. Ľubor Maťátko Ôsma 28 Bratislava 37 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Marček Osma 26 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Osma 28 Bratislava
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   21.10.1992Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   zmenárenská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a cestovinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   20.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Výkon a prevádzka verejného stravovania
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý sa podľa osobitných predpisov vyžaduje povolenie
   Výroba a predaj pekárenských cukrárenských a cestovinárskych výrobkov
   zmenárenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1991Nové obchodné meno:
   Stará sladovňa, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 32 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výkon a prevádzka verejného stravovania
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý sa podľa osobitných predpisov vyžaduje povolenie
   Výroba a predaj pekárenských cukrárenských a cestovinárskych výrobkov
   zmenárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia