Vytvořte fakturu

JELY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JELY
IČO 17317266
TIN 2020312448
DIČ SK2020312448
Datum vytvoření 03 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JELY
Kratiny 5
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 625 €
Zisk 4 687 €
Kapitál 47 992 €
Vlastní kapitál 30 574 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250221154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 33,880
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,000
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,702
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,706
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,557
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,582
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,261
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,479
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,792
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,687
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,321
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,529
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,661
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,671
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,332
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 131
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 45,625
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 40,525
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,100
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,059
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,524
C. Služby (účtová skupina 51) 33,473
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 238
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,656
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,566
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,528
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 486
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 486
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -484
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,082
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,395
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17317266 TIN: 2020312448 DIČ: SK2020312448
 • Sídlo: JELY, Kratiny 5, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň 1100 Rakúska republika 06.12.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eugen Lehotay 6 639 € (100%) Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň 1100 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.05.2013Nové sidlo:
   Kratiny 5 Bratislava - Vajnory 831 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   27.05.2013Zrušené sidlo:
   Sedmokrásková 6 Bratislava 821 01
   03.09.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   prevádzka malých plavidiel
   25.01.2007Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   13.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň 1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 06.12.2005
   12.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmokráskova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Just Narcisova 4 Bratislava Vznik funkcie: 30.04.1997
   27.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Just Narcisova 4 Bratislava Vznik funkcie: 30.04.1997
   26.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Just Narcisova 4 Bratislava
   03.01.2000Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   30.11.1998Nové sidlo:
   Sedmokrásková 6 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň Rakúsko
   29.11.1998Zrušené sidlo:
   Sedmokrásková 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň Rakúsko
   03.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Just Narcisova 4 Bratislava
   02.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmikráskova 8 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Baumgasse 77 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Lehotay Sedmikráskova 8 Bratislava
   31.07.1995Nové predmety činnosti:
   kovovýroba vrátane montážnych prác
   04.10.1994Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom športových potrieb
   19.04.1993Nové sidlo:
   Sedmokrásková 4 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti /u tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, až po jeho udelení/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizovaného spracovávania údajov a softwaru
   verejná cestná nákladná doprava
   zahranično-obchodná činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Lehotay Sedmikráskova 8 Bratislava
   18.04.1993Zrušené sidlo:
   Sedmikráskova 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. kúpa, predaj, dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   2. obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1991Nové obchodné meno:
   JELY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Sedmikráskova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. kúpa, predaj, dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   2. obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmikráskova 8 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Baumgasse 77 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia