Vytvořte fakturu

ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY
IČO 17317274
TIN 2020316166
DIČ SK2020316166
Datum vytvoření 07 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY
Mlynské Nivy 77
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 153 529 €
Zisk -10 890 €
Kontaktní informace
Email etp@etpsro.sk
webové stránky http://www.etpsro.sk
Telefon(y) +421264288878
Mobile(y) +421903553238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,831
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,831
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,831
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,757
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 46,425
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 103,588
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,186
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,805
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,805
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,769
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 57,502
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,890
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,402
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,780
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,910
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,742
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,128
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,622
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 153,529
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,673
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 119,417
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 925
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18,473
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 159,641
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 9,862
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,787
C. Služby (účtová skupina 51) 27,616
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,788
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,071
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 758
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 12,372
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 387
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,112
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,750
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 237
XI. Kurzové zisky (663) 52
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 185
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,055
M. Úrokové náklady (562) 678
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,736
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 641
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,818
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,930
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,890
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17317274 TIN: 2020316166 DIČ: SK2020316166
 • Sídlo: ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY, Mlynské Nivy 77, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10 22.05.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Jančo 6 805 € (100%) Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   09.11.2011Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   08.11.2011Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   25.07.2008Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   24.07.2008Zrušené sidlo:
   Agátova 22/a Bratislava 840 02
   22.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
   21.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   25.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   24.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   17.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   16.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   29.01.1997Nové sidlo:
   Agátova 22/a Bratislava 840 02
   28.01.1997Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   16.01.1996Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   15.01.1996Zrušené sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Križan Cígelská 16 Bratislava
   13.10.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, oprava a údržba elektrotechnických zariadení
   výroba, montáž, oprava a údržba strojárenských zariadení
   nákup a predaj spotrebného tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   12.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Vývoj, výroba a obchodná činnosť v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.05.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vývoj, výroba a obchodná činnosť v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Miroslav Križan Cígelská 16 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia