Vytvořte fakturu

EUROPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Obchodní název EUROPA
Stav Zničeno
IČO 17317355
TIN 2020334921
DIČ SK2020334921
Datum vytvoření 23 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPA
Družstevná 2
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 784 €
Zisk -805 €
Kapitál 82 063 €
Vlastní kapitál 20 699 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255566019, 025566018
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,765
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,765
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,765
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,335
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,430
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,765
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,765
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,443
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,443
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,026
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,026
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,101
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,101
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -805
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,784
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 233
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,415
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 263
D. Služby (účtová skupina 51) 2,043
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 90
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -631
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,073
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 174
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 174
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -174
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -805
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -805
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • IČO :17317355 TIN: 2020334921 DIČ: SK2020334921
 • Sídlo: EUROPA, Družstevná 2, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Květen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.05.2016Zrušené obchodné meno:
   EUROPA, spol.s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   27.03.2015Nové obchodné meno:
   EUROPA, spol.s.r.o. v likvidácii
   17.07.1997Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   23.05.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným