Vytvořte fakturu

FLORA TOUR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Obchodní název FLORA TOUR
IČO 17317363
TIN 2020805468
DIČ SK2020805468
Datum vytvoření 08 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLORA TOUR
Kúpeľná 6
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 697 896 €
Zisk 195 626 €
Kapitál 298 392 €
Vlastní kapitál 154 786 €
Kontaktní informace
Email floratour@floratour.sk
webové stránky http://www.floratour.sk
Telefon(y) +421254430641, +421254431023, +421254435803
Fax(y) 0254430641
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 566,040
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,139
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,139
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,639
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 8,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 535,989
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,765
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,765
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71,521
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 50,648
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,648
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,180
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,693
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 461,703
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 55,181
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 406,522
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 912
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 744
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 168
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 566,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 186,537
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 186,697
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -160
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 195,626
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 176,027
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,669
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,666
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 157,753
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,683
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,683
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 71,450
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,719
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,182
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,719
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,582
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,782
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 800
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 547
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 547
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,695,909
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,697,896
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,695,909
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,987
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,435,523
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,133
D. Služby (účtová skupina 51) 1,155,726
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 231,161
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 173,348
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,459
4. Sociální náklady (527, 528) 5,354
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 438
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,438
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,438
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -329
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,956
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 262,373
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 515,050
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 50
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,562
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,434
2. Ostatní náklady (562A) 2,434
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 46
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,082
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,512
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 256,861
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 61,235
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 61,235
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 195,626
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016