Vytvořte fakturu

NET LINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NET LINE
IČO 17317452
TIN 2020318586
DIČ SK2020318586
Datum vytvoření 24 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NET LINE
Učiteľská 15
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 273 989 €
Zisk -8 310 €
Kapitál 111 072 €
Vlastní kapitál 81 716 €
Kontaktní informace
Email netline@netline.sk
Telefon(y) +421248272200, +421248272289
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,803
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,803
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,803
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,658
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 26,191
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,195
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,794
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 82,461
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 73,406
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 783
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 74,294
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,310
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,055
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 507
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,034
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 781
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,597
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,418
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -762
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,514
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 273,989
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 153,624
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 107,795
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,570
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 277,562
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 139,372
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,599
C. Služby (účtová skupina 51) 14,493
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 100,123
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,641
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,350
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,518
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,573
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,955
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,758
M. Úrokové náklady (562) 823
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,935
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,757
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,330
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 980
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17317452 TIN: 2020318586 DIČ: SK2020318586
 • Sídlo: NET LINE, Učiteľská 15, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43 15.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Boris Gergel 6 639 € (100%) 483 Kalinkovo 900 43
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.08.2011Nové sidlo:
   Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   10.08.2011Zrušené sidlo:
   Tomašiková 28 Bratislava 821 01
   15.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43
   14.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   28.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   27.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   28.01.1994Nové sidlo:
   Tomašiková 28 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy elektrických elektrotechnických zariadení
   prieskum trhu v oblasti výpočtovej, kance lárskej a reprodukčnej techniky
   vydavateľská činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií
   reklamná a propagačná činnosť
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti hardwaru a softwaru
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru / predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenia programov na zákazku /
   projektovanie počítačových sietí a modemov v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   27.01.1994Zrušené sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie a inštalácia lokálnych počítačových sietí a komunikácie
   výroba a inštalácia systémov na spracovanie textu
   vydavateľská činnosť v oblasti dokumentácie a propagácie vlastných výrobkov, resp. činnosti súvisiace s predmetom podnikania
   služby spracovania textu a obrazu, servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   konzultačné a školiteľské služby, reklamné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Computer laser systeme, Vertriebsgesellschaft m.b.H. Hetzandorfer str. 191 Wien Rakúska republika
   IMAGE LINK Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   NET LINE, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie a inštalácia lokálnych počítačových sietí a komunikácie
   výroba a inštalácia systémov na spracovanie textu
   vydavateľská činnosť v oblasti dokumentácie a propagácie vlastných výrobkov, resp. činnosti súvisiace s predmetom podnikania
   služby spracovania textu a obrazu, servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   konzultačné a školiteľské služby, reklamné služby
   Noví spoločníci:
   Computer laser systeme, Vertriebsgesellschaft m.b.H. Hetzandorfer str. 191 Wien Rakúska republika
   IMAGE LINK Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia