Vytvořte fakturu

ČAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ČAS
IČO 17317568
TIN 2020301393
DIČ SK2020301393
Datum vytvoření 10 Červen 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ČAS
Jantárová 48
85010
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 133 031 €
Zisk -12 779 €
Kapitál 1 695 295 €
Vlastní kapitál 1 626 930 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,666,382
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,437,855
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 694,842
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 586,927
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 106,936
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 979
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 743,013
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 743,013
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 228,334
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 225,699
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 123,721
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,721
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 17,904
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 45,072
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 957
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,045
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,635
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,700
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 935
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 193
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 80
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 113
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,666,382
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,614,151
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,323,574
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,323,574
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 76,776
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 76,776
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -773,420
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,785,519
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,558,939
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,779
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,231
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,886
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 29,750
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 136
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,989
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,581
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,581
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,184
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,439
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,785
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,356
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,356
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 133,639
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 133,031
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 132,884
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,307
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 299
D. Služby (účtová skupina 51) 55,273
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 63,218
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,165
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,917
4. Sociální náklady (527, 528) 136
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,240
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,407
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,407
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 12,105
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,765
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,276
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,312
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 609
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 609
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 609
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 152
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 152
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 457
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,819
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,779
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17317568 TIN: 2020301393 DIČ: SK2020301393
 • Sídlo: ČAS, Jantárová 48, 85010, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03 24.09.1997
  Miroslav Halada 1. mája č. 357 Leopoldov 920 41 22.10.2003
  Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava 14.12.2000
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.04.2004Nové sidlo:
   Jantárová 48 Bratislava 850 10
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Halada 1. mája č. 357 Leopoldov 920 41 Vznik funkcie: 22.10.2003
   26.04.2004Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.12.2000
   19.11.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 24.09.1997
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.12.2000
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.2000
   18.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava
   01.03.2001Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, prevádzkovanie tlačiarne
   vývoj a distribúcia internetových produktov
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava
   28.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Herman Hedl Medveďovej 20 Bratislava
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Oblačná 36 Bratislava 821 02
   26.02.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie služieb prostredníctvom internetu
   poskytovanie a prenájom softwaru
   vydavateľská činnosť
   07.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Herman Hedl Medveďovej 20 Bratislava
   06.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   27.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Oblačná 36 Bratislava 821 02
   26.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 2 Bratislava
   19.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   18.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Dubecký Dopravná 6 Bratislava
   08.12.1994Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Dubecký Dopravná 6 Bratislava
   07.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Ľ.Zubeka 27 Bratislava
   16.09.1994Nové predmety činnosti:
   distribučná a inzertná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   prenájom a leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   podnikateľské poradenstvo
   výroba a predaj nenahraných a požičiavanie nahraných nosičov zvuku alebo zvukovoobrazových záznamov
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Ľ.Zubeka 27 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 2 Bratislava
   15.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   fotografické právo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Stephan Hillhouse Grünentorgasse 32 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zúbekova 27 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika
   07.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Mag. Stephan Hillhouse Grünentorgasse 32 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zúbekova 27 Bratislava
   06.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vida Šancová 55 Bratislava
   07.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vida Šancová 55 Bratislava
   06.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava
   03.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika
   02.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Walter Grabher-Meyer Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Peter Kölbel Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   04.11.1993Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   fotografické právo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.11.1993Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská a s tým spojená reklamná, propagačná, sprostredkovateľská činnosť
   tvorba fotografických, televíznych a animovaných umeleckých diel
   obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.06.1991Nové obchodné meno:
   ČAS, a.s.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a s tým spojená reklamná, propagačná, sprostredkovateľská činnosť
   tvorba fotografických, televíznych a animovaných umeleckých diel
   obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Walter Grabher-Meyer Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Peter Kölbel Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika