Vytvořte fakturu

Folk Folk - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Folk Folk
IČO 17317703
TIN 2020299798
DIČ SK2020299798
Datum vytvoření 17 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Folk Folk
Gorkého 15
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 240 692 €
Zisk -45 058 €
Kapitál 200 005 €
Vlastní kapitál 64 767 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254434874
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 19,395
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,395
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,676
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,018
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,315
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 63,071
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,709
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 62,883
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,755
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45,058
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,362
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 43,362
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,411
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,344
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,315
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 240,692
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 140,353
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 339
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 271,668
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 97,187
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,245
C. Služby (účtová skupina 51) 34,471
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,308
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 964
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,404
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 118,400
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,689
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,976
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,450
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 13,122
M. Úrokové náklady (562) 13,078
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,122
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -44,098
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45,058
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17317703 TIN: 2020299798 DIČ: SK2020299798
 • Sídlo: Folk Folk, Gorkého 15, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 18.12.1991
  JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava 17.05.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Bohumil Slezák 3 320 € (50%) Lazaretská 34 Bratislava
  JUDr. Jana Slezáková 3 320 € (50%) Lazaretská 34 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.10.2003Nové sidlo:
   Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1991
   JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.1991
   19.10.2003Zrušené sidlo:
   Rybárska Brána 2 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Duklianska 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1993Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom priemyselného tovaru
   04.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchod, maloobchod, dovoz, vývoz, s výnimkou tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   2. poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti pod bodom 1/
   3. propagačná a výstavná činnosť
   4.sprostredkovateľská činnosť
   5.výroba výrobkov z dreva, kovu, plastu, skla porcelánu, prírodných surovín a ľudovoumeleckých výrobkov
   6.nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   18.11.1992Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Duklianska 34 Bratislava
   17.11.1992Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Duklianska 34 Bratislava
   Zita Tomeškova Žehrianska 10 Bratislava
   17.05.1991Nové obchodné meno:
   Folk Folk, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rybárska Brána 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchod, maloobchod, dovoz, vývoz, s výnimkou tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   2. poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti pod bodom 1/
   3. propagačná a výstavná činnosť
   4.sprostredkovateľská činnosť
   5.výroba výrobkov z dreva, kovu, plastu, skla porcelánu, prírodných surovín a ľudovoumeleckých výrobkov
   6.nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Duklianska 34 Bratislava
   Zita Tomeškova Žehrianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia