Vytvořte fakturu

CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava
IČO 17318017
TIN 2020316144
DIČ SK2020316144
Datum vytvoření 01 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava
29. augusta 36C
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 184 335 €
Zisk 34 485 €
Kontaktní informace
Email mail@consultatio.sk
Telefon(y) 0253411141, 0918383942, 02534111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 126,732
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,914
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,914
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,914
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,610
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,356
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 8,356
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,357
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,410
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,410
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 89
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,858
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,897
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,487
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 41,410
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,208
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,208
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,732
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,039
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 46,862
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 46,862
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 752
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 752
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,940
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,940
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,485
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,693
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,559
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 16,927
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 16,927
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 262
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 370
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,822
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,877
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,877
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,313
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,229
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,403
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,312
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,312
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 201,610
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 184,335
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 180,273
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,062
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,867
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,364
D. Služby (účtová skupina 51) 77,938
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 72,979
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,986
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,014
4. Sociální náklady (527, 528) 1,979
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 419
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,026
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,026
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,994
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -11,808
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,955
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,468
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,971
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,275
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 15,629
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 15,629
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,646
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,646
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 685
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 464
2. Ostatní náklady (562A) 464
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 221
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 16,590
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,058
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,573
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,573
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,485
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17318017 TIN: 2020316144 DIČ: SK2020316144
 • Sídlo: CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava, 29. augusta 36C, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Polóny Stupy 24 Banská Bystrica 974 05 28.08.2009
  Ing. Ján Polóny, PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05 28.08.2009
  Mag. Dr. Andreas Kauba Jahngasse 6/12 Wien 1050 Rakúska republika 28.08.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. 39 833 € (85%) Wien 1210 Rakúska republika
  AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 7 029 € (15%) Lazovná 14614/71 Banská Bystrica 974 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   18.12.2012Nové sidlo:
   29. augusta 36C Bratislava 811 09
   17.12.2012Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   21.10.2009Noví spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Karl - Waldbrunner - Platz 1 Wien 1210 Rakúska republika
   AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Lazovná 14614/71 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Polóny Stupy 24 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 28.08.2009
   Ing. Ján Polóny , PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 28.08.2009
   Mag. Dr. Andreas Kauba Jahngasse 6/12 Wien 1050 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.08.2009
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   11.02.2005Noví spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   10.02.2005Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   14.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   03.02.1999Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   02.02.1999Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   25.07.1995Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   24.07.1995Zrušené obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   okrem toho je spoločnosť oprávnená ku všetkým rokovaniam, obchodom a opatreniam, ktoré podporia dosiahnutie účelov spoločnosti. Sú to obzvlášť:
   daňové poradenstvo, overovanie hospodárenia, oceňovanie podnikov, poradenstvo pre podniky a podnikanie, vypracovávanie odborných posudkov a informácií, vypracová- vanie štúdií o realizovateľnosti (feasibility studies), poradenstvo v hospo- dárskych a právnych záležitostiach a všetky s tým súvisiace služby, ako i účasť na iných, rovnakých alebo podobných podnikoch ako i prevzatie oprávnení na obchodné vedenie takýchto
   získanie a prenájom, ako i účasť na iných podnikoch a spoločnostiach, tak i prevzatie obchodného vedenia a zastupovania podnikov a spoločností
   zriadenie a prevádzkovanie pobočiek, prevádzok a reprezentácií doma i v zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   Consultatio Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, š.p. Bratislava Ružová dolina 27 Bratislava
   25.06.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   24.06.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   okrem toho je spoločnosť oprávnená ku všetkým rokovaniam, obchodom a opatreniam, ktoré podporia dosiahnutie účelov spoločnosti. Sú to obzvlášť:
   daňové poradenstvo, overovanie hospodárenia, oceňovanie podnikov, poradenstvo pre podniky a podnikanie, vypracovávanie odborných posudkov a informácií, vypracová- vanie štúdií o realizovateľnosti (feasibility studies), poradenstvo v hospo- dárskych a právnych záležitostiach a všetky s tým súvisiace služby, ako i účasť na iných, rovnakých alebo podobných podnikoch ako i prevzatie oprávnení na obchodné vedenie takýchto
   získanie a prenájom, ako i účasť na iných podnikoch a spoločnostiach, tak i prevzatie obchodného vedenia a zastupovania podnikov a spoločností
   zriadenie a prevádzkovanie pobočiek, prevádzok a reprezentácií doma i v zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Consultatio Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, š.p. Bratislava Ružová dolina 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia