Vytvořte fakturu

Q 4 U - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Q 4 U
IČO 17318076
TIN 2020327980
DIČ SK2020327980
Datum vytvoření 17 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Q 4 U
Podhájska 636
92501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 359 227 €
Zisk 58 011 €
Kapitál 152 101 €
Vlastní kapitál 42 576 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244646474
Mobile(y) 0903253643, 0903403380
Fax(y) 0244646476
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 168,303
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,284
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,284
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,284
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 150,019
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 141,585
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 112,314
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,314
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 29,271
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,434
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,104
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,330
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 168,303
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,587
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 35,273
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,273
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,011
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,716
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 157
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 157
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 66,145
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,746
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,746
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,328
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 620
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 389
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,980
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,082
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,414
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,414
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 358,867
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 359,227
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,868
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 351,999
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 360
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,264
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 73,712
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 118,337
D. Služby (účtová skupina 51) 66,395
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,539
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,408
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,956
4. Sociální náklady (527, 528) 1,175
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 788
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,807
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,807
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,686
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 75,963
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,423
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,290
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 373
2. Ostatní náklady (562A) 373
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 917
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,289
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,674
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,663
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,663
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17318076 TIN: 2020327980 DIČ: SK2020327980
 • Sídlo: Q 4 U, Podhájska 636, 92501, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2010Nové obchodné meno:
   Q 4 U, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podhájska 636 Matúškovo 925 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gallo Trnávka 164 Trnávka 930 32
   Tomáš Erdélyi Podhájska 636 Matúškovo 925 01
   Ing. Ľubomír Minárech Mostová 1840/9 Šaľa 927 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gallo Trnávka 164 Trnávka 930 32 Vznik funkcie: 31.08.2010
   Tomáš Erdélyi Podhájska 636 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 31.08.2010
   Ing. Ľubomír Minárech Mostová 1840/9 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.08.2010
   22.09.2010Zrušené obchodné meno:
   Q 4 U, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 36/E Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Frantrišek György Komárovská 27 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing František György Komárovská 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.08.2004
   23.11.2007Nové sidlo:
   Rybničná 36/E Bratislava 831 06
   22.11.2007Zrušené sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   20.07.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   05.07.2005Nové sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Frantrišek György Komárovská 27 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing František György Komárovská 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.08.2004
   04.07.2005Zrušené sidlo:
   Biskupická 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Jozef Krejst Fullu 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Múdra Dolné Zelenice Hlohovec 920 52
   09.10.2001Nové predmety činnosti:
   servisná činnosť objemových meradiel prietokových na technické kvapaliny
   servis a montáž výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, riadiacich a pokladničných systémov
   Noví spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Jozef Krejst Fullu 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Múdra Dolné Zelenice Hlohovec 920 52
   08.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Trenčianska 22 Bratislava
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   17.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Trenčianska 22 Bratislava
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   16.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. František György Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   13.03.1995Nové sidlo:
   Biskupická 1 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   12.03.1995Zrušené sidlo:
   Komárovská 27 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.1991Nové obchodné meno:
   Q 4 U, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Komárovská 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a strojnotechnologických zariadení, sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. František György Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia