Vytvořte fakturu

Europolis D61 Logistics - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.10.2016
Basic information
Obchodní název Europolis D61 Logistics
IČO 17318131
TIN 2020849424
DIČ SK2020849424
Datum vytvoření 27 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Europolis D61 Logistics
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Zisk -23 865 €
Kapitál 1 217 852 €
Vlastní kapitál 1 209 778 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 02
Date of updating data: 19.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,254,400
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,232,703
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,232,703
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,044
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,195,659
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,697
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,237
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,237
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,460
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,254,400
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,217,046
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,375,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,375,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 125,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,351
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,351
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -260,440
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -260,440
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,865
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,354
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,941
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 928
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 928
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 30,037
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,413
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,413
Date of updating data: 19.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,807
D. Služby (účtová skupina 51) 13,890
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,917
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,807
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13,890
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 37
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 37
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,905
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,865
Date of updating data: 19.10.2016
Date of updating data: 19.10.2016