Vytvořte fakturu

Plastcom - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Plastcom
IČO 17318378
TIN 2020294078
DIČ SK2020294078
Datum vytvoření 03 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Plastcom
Hattalova 4
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 501 728 €
Zisk 108 742 €
Kapitál 3 354 657 €
Vlastní kapitál 401 233 €
Kontaktní informace
Email office@plastcom.sk
webové stránky http://www.plastcom.sk
Telefon(y) +421244259160, +421244372470, +421244259223, +421244452860, +421244460509
Fax(y) 0244259223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,833,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 976,314
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 16,652
2. Software (013) - /073, 091A/ 16,652
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 959,662
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 83,434
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,217
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 788,563
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 10,448
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,840,052
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,240,236
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 698,982
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 29,444
3. Výrobky (123) - /194/ 511,810
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 90,772
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 90,772
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 499,220
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 458,612
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 458,612
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,024
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 584
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,824
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,330
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,494
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,042
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,042
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,833,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 509,975
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 183,593
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,104,095
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -920,502
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 108,742
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,314,838
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 96,663
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 96,663
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,325,904
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 557,599
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 557,599
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 510,882
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 63,361
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 40,681
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,819
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,562
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 42,199
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,199
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 850,072
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,595
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 8,595
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,361,669
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,501,728
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 12,132,016
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,630
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -19,589
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,159,786
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 148,884
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,001
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,184,898
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,847,534
D. Služby (účtová skupina 51) 1,404,593
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,480,648
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,071,724
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 373,868
4. Sociální náklady (527, 528) 35,056
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,804
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 245,814
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 245,814
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 143,757
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 218
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,530
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 316,830
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,021,716
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XII. Kurzové zisky (663) 138
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169,797
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 131,313
2. Ostatní náklady (562A) 131,313
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,278
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36,206
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169,659
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 147,171
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 38,429
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,641
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 34,788
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 108,742
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17318378 TIN: 2020294078 DIČ: SK2020294078
 • Sídlo: Plastcom, Hattalova 4, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 11.02.1993
  Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 11.02.1993
  Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13 02.12.1995
  Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17 02.12.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Kabát 52 000 € (26%) Charkovská 10 Bratislava 841 07
  Ing. Juraj Horňák 52 000 € (26%) Dunajská 15/A Bratislava 811 08
  Ing. Jurík Ľudovít 48 000 € (24%) 235 Hrušovany 956 13
  Ing. Rút Somorčíková 48 000 € (24%) 372 Cabaj 951 17
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 11.02.1993
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   12.09.2007Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   11.09.2007Zrušené sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   12.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.02.1993
   11.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   08.04.2004Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastov
   11.11.2003Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13 Vznik funkcie: 02.12.1995
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17 Vznik funkcie: 02.12.1995
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   28.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   27.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   12.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   11.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   10.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   30.01.1996Nové obchodné meno:
   Plastcom, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   29.01.1996Zrušené obchodné meno:
   PF International, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   V Zahradách 22 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   22.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   21.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   Ing. Juraj Horňák Jermenkova 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Ing. Ján Mikloš Liptovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   23.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   22.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1991Nové obchodné meno:
   PF International, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   V Zahradách 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   Ing. Juraj Horňák Jermenkova 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Ing. Ján Mikloš Liptovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia