Vytvořte fakturu

PlusComp - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PlusComp
IČO 17318483
TIN 2020294133
DIČ SK2020294133
Datum vytvoření 27 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PlusComp
Dúbravská cesta 9
84531
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 72 545 €
Zisk -802 €
Kapitál 22 344 €
Vlastní kapitál 14 509 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254777415, 0903434360
Mobile(y) 0903434360
Fax(y) 0254777415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,527
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,867
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,183
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,183
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,183
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,684
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,733
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,951
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 660
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 660
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,527
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,709
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,876
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,876
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -802
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,818
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 110
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 110
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,708
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,526
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,846
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,158
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 72,545
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 72,545
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,009
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 71,536
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,240
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 855
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,728
D. Služby (účtová skupina 51) 13,206
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,291
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,716
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,703
4. Sociální náklady (527, 528) 872
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 305
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,756
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 149
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 149
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -147
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 158
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -802
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17318483 TIN: 2020294133 DIČ: SK2020294133
 • Sídlo: PlusComp, Dúbravská cesta 9, 84531, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02 02.12.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Ladislav Horka 6 639 € (100%) Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 845 31
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.12.1992
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy elektrických zariadení a prístrojov nízkeho napätia
   monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie s použitím výpočtovej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektromontážne práce
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1992
   11.06.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1992
   10.06.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   04.08.1998Nové sidlo:
   ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   03.08.1998Zrušené sidlo:
   UPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   19.10.1995Nové sidlo:
   UPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   18.10.1995Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   28.11.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti softwaru
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   obchodná činnosť s tovarmi na ktoré netreba licenciu (koncesiu)
   montáž, opravy a servis výpočtovej a kancelárskej techniky
   vedenie účtovnej evidencie
   montáž a opravy elektrických zariadení a prístrojov nízkeho napätia
   monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie s použitím výpočtovej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektromontážne práce
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   27.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej kancelárskej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   24.09.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   23.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   PlusComp spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia