Vytvořte fakturu

Cestovná kancelária RUEFA CS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Cestovná kancelária RUEFA CS
IČO 17318513
TIN 2020298181
DIČ SK2020298181
Datum vytvoření 06 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cestovná kancelária RUEFA CS
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 977 933 €
Zisk -122 738 €
Kapitál 656 984 €
Vlastní kapitál -1 166 789 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911010151, +421903501151
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 795,912
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,729
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,586
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,586
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,143
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,143
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 381,967
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 52,051
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 51,982
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,982
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 69
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 246,109
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 218,852
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,852
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,257
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 83,807
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,537
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 64,270
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 395,216
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 395,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 795,912
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,289,526
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 34,025
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 34,025
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 62,790
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 15,344
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 11,922
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,422
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,278,947
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,278,947
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -122,738
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,741,708
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 202
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 202
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,725,121
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,020,508
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,508
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 659,278
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,822
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,201
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,312
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,385
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 343,730
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 343,730
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,968,755
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,977,933
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,968,755
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,178
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,076,418
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,892
D. Služby (účtová skupina 51) 9,587,462
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 433,944
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 312,400
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 106,858
4. Sociální náklady (527, 528) 14,686
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 514
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,991
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,991
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,615
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -98,485
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 334,401
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 136
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 115
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,505
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 106
2. Ostatní náklady (562A) 106
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,262
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19,137
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,369
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -119,854
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -122,738
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17318513 TIN: 2020298181 DIČ: SK2020298181
 • Sídlo: Cestovná kancelária RUEFA CS, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Erdössyová Jamnického 3 Bratislava 841 05 21.05.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  AUGLISS LIMITED 34 025 € (100%) Nikózia 2012 Cyperská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mária Erdössyová Jamnického 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.05.2015
   28.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktória Bieliková Gerlachovská 5 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 15.02.2013
   05.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktória Bieliková Gerlachovská 5 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 15.02.2013
   04.03.2013Zrušeny predmety činnosti:
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava Vznik funkcie: 06.06.1991
   31.07.2012Noví spoločníci:
   AUGLISS LIMITED Akropoleos 59-61, SAVVIDES BUILDING, 1 st floor, Flat/Office 102 Nikózia 2012 Cyperská republika
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Verkehrsbüro- Ruefa Reisen GmbH Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava 900 31
   04.12.2007Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   03.12.2007Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   24.01.2007Noví spoločníci:
   Verkehrsbüro- Ruefa Reisen GmbH Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   23.01.2007Zrušeny spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   07.06.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   zastupiteľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   predaj leteckých prepravných služieb
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Noví spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   06.06.2006Zrušeny predmety činnosti:
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
   Zmenárenská činnosť.
   Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vrátane zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanteľská a zastupiteľská činnosť.
   Predaj leteckých prepravných služieb.
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Mariahilfer Strasse 120 Viedeň 1070 Rakúsko
   19.05.2005Noví spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava 900 31
   18.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   29.01.2005Noví spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Mariahilfer Strasse 120 Viedeň 1070 Rakúsko
   28.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Mariahilferstrasse 120 Wien Rakúsko
   06.06.2003Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava Vznik funkcie: 06.06.1991
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   25.05.1999Nové predmety činnosti:
   Predaj leteckých prepravných služieb.
   04.02.1999Noví spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Mariahilferstrasse 120 Wien Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Fleischmarkt 1 Wien Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
   Zmenárenská činnosť.
   Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vrátane zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanteľská a zastupiteľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ poriadanie zájazdov všetkého druhu
   b/ sprostredkovanie ciest všetkého druhu
   c/ predaj cestovných lístkov domácich a zahraničných dopravných podnikov všetkého druhu, ako aj leteniek všetkých leteckých liniek sveta
   d/ sprostredkovanie cestovných poistiek všetkého druhu
   e/ sprostredkovanie vozidiel, hotelov, prázdninových pobytov, lodí a podobných turistických služieb
   f/ predaj vstupeniek na kultúrne, športové a ľudové podujatia
   g/ zriaďovanie, záskavanie, prenájom a vedenie iných podnikov zo všetkých turistických a gastronomických oblastí
   h/ obchod, dovoz a vývoz tovarov všetkého druhu.
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.06.1991Nové obchodné meno:
   Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ poriadanie zájazdov všetkého druhu
   b/ sprostredkovanie ciest všetkého druhu
   c/ predaj cestovných lístkov domácich a zahraničných dopravných podnikov všetkého druhu, ako aj leteniek všetkých leteckých liniek sveta
   d/ sprostredkovanie cestovných poistiek všetkého druhu
   e/ sprostredkovanie vozidiel, hotelov, prázdninových pobytov, lodí a podobných turistických služieb
   f/ predaj vstupeniek na kultúrne, športové a ľudové podujatia
   g/ zriaďovanie, záskavanie, prenájom a vedenie iných podnikov zo všetkých turistických a gastronomických oblastí
   h/ obchod, dovoz a vývoz tovarov všetkého druhu.
   Noví spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Fleischmarkt 1 Wien Rakúsko
   Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia