Vytvořte fakturu

IMPON SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMPON SLOVAKIA
IČO 17318581
TIN 2020300458
DIČ SK2020300458
Datum vytvoření 03 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMPON SLOVAKIA
Obchodná 53
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 421 €
Zisk -127 €
Kapitál 346 196 €
Vlastní kapitál 277 862 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903747994
Mobile(y) 0903747994
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 305,364
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 305,364
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,856
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,107
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 200
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,549
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 317,220
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 277,736
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 270,560
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -127
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,484
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33,950
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,524
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,807
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 903
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,814
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,421
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,126
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 295
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,315
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,966
C. Služby (účtová skupina 51) 2,420
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,172
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,101
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 656
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,106
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,740
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 216
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 216
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -213
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 893
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,020
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015