Vytvořte fakturu

MICROTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MICROTECH
IČO 17318602
TIN 2020849567
DIČ SK2020849567
Datum vytvoření 05 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MICROTECH
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Zisk -77 688 €
Kapitál 2 916 410 €
Vlastní kapitál 276 984 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258318365
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,027,120
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,027,120
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,931,379
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,825,984
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105,275
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,958,499
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 199,295
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 613,822
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 613,822
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -337,503
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -77,688
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,759,204
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,057,435
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 700,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,769
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 329
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,938
C. Služby (účtová skupina 51) 14,544
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,394
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,938
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -14,544
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 36,356
X. Úrokové výnosy (662) 36,356
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 94,145
M. Úrokové náklady (562) 91,225
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,920
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -57,789
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -76,727
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -77,688
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17318602 TIN: 2020849567 DIČ: SK2020849567
 • Sídlo: MICROTECH, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Guman Trnavská 50/a Bratislava 821 02 29.05.2006
  Mgr. Ján Kridla Ambrova 29 Bratislava 831 01 29.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  CEH INVESTMENT LIMITED 613 822 € (100%) Limassol 4533 Cyprus
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.09.2014Noví spoločníci:
   CEH INVESTMENT LIMITED Amathountas, 202, MARINA GARDENS BLOCK A, Flatt/Office 5 Parekklisia Limassol 4533 Cyprus
   09.09.2014Zrušeny spoločníci:
   CEROMA HOLDINGS LIMITED Gr. Xenopoulou 17 Limassol 3106 Cyprus
   07.10.2008Noví spoločníci:
   CEROMA HOLDINGS LIMITED Gr. Xenopoulou 17 Limassol 3106 Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   Petros G. Economides Manis 3 Yermasoyia, Limassol 4044 Cyprus Vznik funkcie: 16.09.2008
   06.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Guman Trnavská 50/a Bratislava 821 02
   Mgr. Ján Kridla Ambrova 29 Bratislava 831 01
   27.07.2007Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   26.07.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 73/a Bratislava 821 05
   03.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73/a Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Guman Trnavská 50/a Bratislava 821 02
   Mgr. Ján Kridla Ambrova 29 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Guman Trnavská 50/a Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.05.2006
   Mgr. Ján Kridla Ambrova 29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.05.2006
   02.06.2006Zrušené sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   MSS-Management Service System, spol. s r.o. IČO: 31 328 181 Štefánikova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Š. Králika 27 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Dubnická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Nedbalová Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Mária Štefíková Š. Králika 27 Bratislava
   18.06.2003Noví spoločníci:
   MSS-Management Service System, spol. s r.o. IČO: 31 328 181 Štefánikova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Š. Králika 27 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Dubnická 2 Bratislava
   17.06.2003Zrušeny spoločníci:
   MSS-Management Service System, spol. s r.o. IČO: 31 328 181 Štefánikova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Š. Králika 27 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Dubnická 2 Bratislava
   28.03.2002Noví spoločníci:
   MSS-Management Service System, spol. s r.o. IČO: 31 328 181 Štefánikova 12 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Štefík Š. Králika 27 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Dubnická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Nedbalová Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Mária Štefíková Š. Králika 27 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Štefík Homolova 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Vranovská 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Nedbalová Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Mária Štefíkova Homolova 4 Bratislava
   22.06.1994Nové sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava 811 05
   21.06.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   23.03.1993Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorov.
   Automatizované spracovanie dát.
   Reklamné a propagačné činnosti, marketing.
   Nákup a predaj nehnuteľností.
   Poradenstvo vo výpočtovej technike, komuničanej, kancelárskej technike.
   Leasing priemyselného tovaru.
   Inžinierska činnosť, montáž, opravy, výpočtovej a kancelárskej techniky.
   Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michaela Nedbalová Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Mária Štefíkova Homolova 4 Bratislava
   22.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchodná činnosť výrobkov a služieb, ich dovoz a vývoz, s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   b/ obchodná, výrobná, zákazková, obstarávateľská a sprostredkovatelská činnosť v oblasti informačnej, meracej, regulačnej kancelárskej, spotrebnej techniky a softwarových produktov
   c/ návrh, projektovanie, realizácia, inštalácia a servis počítačových sietí
   d/ servisné a technické služby
   e/ sprostredkovanie a realizácia obchodných vzťahov
   f/ analýza a navrhovanie systémov riadenia
   g/ podieľnícka, finančná, konzultačná a poradenská činnosť
   h/ marketingová a reklamná činnosť
   i/ leasing a prenájom zriadení
   j/ prevádzka obchodných zariadení
   k/ školiaca a rekvalifikačná činnosť
   l/ prevádzka a sprostredkovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   m/ prevádzka športových a rekreačných zariadení
   n/ obchodno-právne služby
   o/ navrhovanie a zariaďovanie pracovísk
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   MICROTECH, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Štefík Homolova 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Vranovská 65 Bratislava
   08.12.1992Zrušené obchodné meno:
   MSS - HABATEC, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   fy. HABATEC Brahmsweg 33 Gersdorf -oberlisse Rakúsko
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Boris Patkoš Vígľašská 27 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Homolova 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Vranovská 65 Bratislava
   05.06.1991Nové obchodné meno:
   MSS - HABATEC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchodná činnosť výrobkov a služieb, ich dovoz a vývoz, s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   b/ obchodná, výrobná, zákazková, obstarávateľská a sprostredkovatelská činnosť v oblasti informačnej, meracej, regulačnej kancelárskej, spotrebnej techniky a softwarových produktov
   c/ návrh, projektovanie, realizácia, inštalácia a servis počítačových sietí
   d/ servisné a technické služby
   e/ sprostredkovanie a realizácia obchodných vzťahov
   f/ analýza a navrhovanie systémov riadenia
   g/ podieľnícka, finančná, konzultačná a poradenská činnosť
   h/ marketingová a reklamná činnosť
   i/ leasing a prenájom zriadení
   j/ prevádzka obchodných zariadení
   k/ školiaca a rekvalifikačná činnosť
   l/ prevádzka a sprostredkovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   m/ prevádzka športových a rekreačných zariadení
   n/ obchodno-právne služby
   o/ navrhovanie a zariaďovanie pracovísk
   Noví spoločníci:
   fy. HABATEC Brahmsweg 33 Gersdorf -oberlisse Rakúsko
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Boris Patkoš Vígľašská 27 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Homolova 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Vranovská 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia