Vytvořte fakturu

MARCOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Obchodní název MARCOM
IČO 17318629
TIN 2020933211
DIČ SK2020933211
Datum vytvoření 18 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARCOM
Moldavská cesta 8/A
04011
Košice
Financial information
Prodej a příjem 363 075 €
Zisk 10 982 €
Kapitál 491 991 €
Vlastní kapitál 17 085 €
Kontaktní informace
Email surgentova.maria@drmax.sk
Telefon(y) 0552813204
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 288,731
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,281
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 62,553
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 62,086
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 467
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,728
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,700
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,678
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 350
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 214,225
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 67,154
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,154
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,881
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,881
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 140,592
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 119,660
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,340
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,320
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 18,728
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,261
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 943
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,598
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,598
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,225
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 96
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,129
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 288,731
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,009
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,387
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,387
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,982
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,722
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 697
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 697
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 258,899
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 248,382
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,695
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,687
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,693
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,444
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 484
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,896
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,126
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,176
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,950
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 361,723
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 363,075
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 358,739
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,985
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,351
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 357,730
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 283,693
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,100
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 223
D. Služby (účtová skupina 51) 23,857
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 37,700
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,799
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,622
4. Sociální náklady (527, 528) 1,279
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,315
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,342
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,342
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,345
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,851
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,137
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,137
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 7,137
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 549
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 549
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,588
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,933
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 951
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,832
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,982
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015