Vytvořte fakturu

CUREL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CUREL
IČO 17318785
TIN 2020291911
DIČ SK2020291911
Datum vytvoření 02 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CUREL
Tomášikova 24
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 910 781 €
Zisk 232 326 €
Kontaktní informace
Email curel@curel.sk
webové stránky http://www.curel-velkoobchod-kvetov.sk;http://www.curel.sk
Telefon(y) +421220909780
Fax(y) 0243423851, 0248205139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,419,756
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,140,548
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 13,208
2. Software (013) - /073, 091A/ 13,208
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,127,340
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 245,209
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,373,184
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 485,447
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 23,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,262,505
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 359,951
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,553
4. Zvířata (124) - /195/ 10
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 358,388
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,056
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 8,056
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,056
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 302,768
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 297,346
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 297,346
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,041
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,381
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 591,730
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,919
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 586,811
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,703
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,703
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,419,756
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,883,745
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,432,339
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,432,339
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 232,326
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,967
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73,731
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 72
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 72
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 911
12. Odložený daňový závazek (481A) 72,748
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 431,013
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 287,109
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,109
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,638
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,152
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,952
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,815
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,653
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,223
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,223
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 44
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 44
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,910,781
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,267,220
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,310
V. Aktivace (účtová skupina 62) 502,616
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 69,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,135
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,583,615
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,598,262
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 357,273
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,735
D. Služby (účtová skupina 51) 405,360
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 682,343
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 482,843
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 175,205
4. Sociální náklady (527, 528) 24,295
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,039
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 338,610
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 338,610
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 94,181
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,201
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,611
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 327,166
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,425,516
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 232
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 232
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 232
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,066
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 39
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,027
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,834
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 317,332
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 85,006
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 95,661
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,655
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 232,326
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17318785 TIN: 2020291911 DIČ: SK2020291911
 • Sídlo: CUREL, Tomášikova 24, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01 04.06.1993
  Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03 29.09.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Genčík 133 440 € (67%) Ôsma 3 Bratislava 831 01
  Branislav Genčík 65 724 € (33%) Lubinská 10 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2012Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   14.10.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 29.09.2005
   13.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   05.01.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, prenájmu a predaja nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.06.1993
   04.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   11.03.2002Nové obchodné meno:
   CUREL, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   10.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ZUREL, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   09.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   08.10.2001Zrušeny spoločníci:
   S.ZUREL & CO B.V. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   15.12.1998Noví spoločníci:
   S.ZUREL & CO B.V. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   19.11.1997Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   nákladná cestná doprava
   21.03.1994Nové sidlo:
   Tomášikova 24 Bratislava 821 01
   20.03.1994Zrušené sidlo:
   Ľadová 2 Bratislava 811 05
   12.01.1994Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   11.01.1994Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   04.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   03.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   d/ obchod so záhradníckymi výpestkami, materiálmi, polotovarmi, strojmi a špeciálnymi zariadeniami pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo.
   c/ špeciálna autodoprava
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť, marketing
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1992Nové sidlo:
   Ľadová 2 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.07.1991Nové obchodné meno:
   ZUREL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   d/ obchod so záhradníckymi výpestkami, materiálmi, polotovarmi, strojmi a špeciálnymi zariadeniami pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo.
   c/ špeciálna autodoprava
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť, marketing
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia