Vytvořte fakturu

MIGISTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název MIGISTAV
Stav Zničeno
IČO 17319790
TIN 2020296905
DIČ SK2020296905
Datum vytvoření 29 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIGISTAV
Močiarna 2081
04951
Brzotín
Financial information
Prodej a příjem 990 298 €
Zisk 5 632 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 147,037
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,037
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 146,307
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 146,307
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,307
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 730
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 730
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,037
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,897
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 626
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 626
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,632
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,140
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 134,140
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,626
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,626
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,000
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 999
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,515
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 990,298
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 990,298
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 990,298
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 981,786
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,651
D. Služby (účtová skupina 51) 975,287
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,848
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,125
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 723
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,512
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,360
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,512
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,632
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • IČO :17319790 TIN: 2020296905 DIČ: SK2020296905
 • Sídlo: MIGISTAV, Močiarna 2081, 04951, Brzotín
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2015Zrušené obchodné meno:
   MIGISTAV s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Močiarna 2081 Brzotín 049 51
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   MIGISTAV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Močiarna 2081 Brzotín 049 51
   29.07.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným