Vytvořte fakturu

AMON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMON
IČO 17319838
TIN 2020803422
DIČ SK2020803422
Datum vytvoření 08 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMON
Špitálska 31
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 161 912 €
Zisk -34 269 €
Kontaktní informace
Email klacanova@centrum.sk
Telefon(y) 0415589038, 0917100007, 0907813395
Mobile(y) 0907813395
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 87,676
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,765
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 70,765
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,701
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,064
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,922
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,163
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,148
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,015
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 469
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 316
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 153
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,290
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,871
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,419
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,989
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 404
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,585
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,676
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,136
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 97,766
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,269
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,540
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,217
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,848
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,369
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,660
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,458
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,458
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,232
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,260
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,710
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 663
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 663
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 161,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 161,912
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 28,762
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 133,038
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 112
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 193,595
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 16,174
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 77,086
D. Služby (účtová skupina 51) 42,727
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,661
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,026
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,515
4. Sociální náklady (527, 528) 120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,701
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,593
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,593
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,653
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -31,683
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,813
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,626
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 742
2. Ostatní náklady (562A) 742
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 884
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,626
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -33,309
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17319838 TIN: 2020803422 DIČ: SK2020803422
 • Sídlo: AMON, Špitálska 31, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53 18.01.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Keblúšek 6 639 € (100%) Petrovice 211 Petrovice 013 53
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.2006Noví spoločníci:
   Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53 Vznik funkcie: 18.01.2006
   14.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   25.11.1996Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   20.09.1994Nové sidlo:
   Špitálska 31 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   19.09.1994Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie, import, export a tranzit so všetkými druhmi tovaru, zvlášť potravinárskeho a priemyselného sortimentu v obchodnom a neobchodnom balení
   technickými a technologickými zariadeniami pre reštauračné a ubytovacie činnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a obchodná činnosť
   prevzatie obchodných zastupiteľstiev (obchodná agentúra),nákup predaj a prenajímanie nehnuteľností a budov, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činnosti za účelom podporovanie týchto účelov tak ako je nadobúdanie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti s výnimkou
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1991Nové obchodné meno:
   AMON, spol.s.r.o.,
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie, import, export a tranzit so všetkými druhmi tovaru, zvlášť potravinárskeho a priemyselného sortimentu v obchodnom a neobchodnom balení
   technickými a technologickými zariadeniami pre reštauračné a ubytovacie činnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a obchodná činnosť
   prevzatie obchodných zastupiteľstiev (obchodná agentúra),nákup predaj a prenajímanie nehnuteľností a budov, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činnosti za účelom podporovanie týchto účelov tak ako je nadobúdanie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti s výnimkou
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia