Vytvořte fakturu

Euro Artmedia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Euro Artmedia
IČO 17320089
TIN 2020297994
DIČ SK2020297994
Datum vytvoření 27 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Euro Artmedia
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 153 003 €
Zisk 342 241 €
Kapitál 2 880 152 €
Vlastní kapitál 1 837 256 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 50227119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 555,517
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,005
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 377,124
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,258,200
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 540,734
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,293
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 665,943
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,813,717
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 669,693
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,527
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,527
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 389
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,353
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 290,183
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 342,241
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,144,024
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,123,671
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -549
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,944
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,039
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,109,237
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 20,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 153,003
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 148,639
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,298
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 444,106
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,009
C. Služby (účtová skupina 51) 133,837
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 298,687
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,123
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 672
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,778
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -291,103
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,859
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 634,219
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 633,822
X. Úrokové výnosy (662) 373
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 24
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 866
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 866
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 633,353
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 342,250
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 342,241
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17320089 TIN: 2020297994 DIČ: SK2020297994
 • Sídlo: Euro Artmedia, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Darina Töröková Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 05.02.1996
  PhDr. Zora Hloušková Tolstého 5 Bratislava 811 06 13.10.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Zora Hloušková 3 353 € (10%) Tolstého 5 Bratislava 811 06
  PhDr. Ivan Kmotrík 30 174 € (90%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.2009Nové obchodné meno:
   Euro Artmedia s. r. o.
   16.09.2009Zrušené obchodné meno:
   EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o.
   16.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Darina Töröková Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 05.02.1996
   15.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Töröková Kozia 11 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   21.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   22.10.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Zora Hloušková Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Zora Hloušková Tolstého 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 13.10.2004
   21.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   22.01.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   Darina Töröková Kozia 11 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Darina Töröková Kozia 602/11 Bratislava
   11.12.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Darina Töröková Kozia 602/11 Bratislava
   10.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Darina Töröková Kozia 602/11 Bratislava
   17.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   15.04.1998Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Darina Töröková Kozia 602/11 Bratislava
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Darina Töröková Kozia 602/11 Bratislava
   29.10.1996Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   17.07.1996Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Darina Töröková Kozia 602/11 Bratislava
   16.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík - riaditeľ Sabinovská 5 Bratislava
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Darina Töröková Kozia 602/11 Bratislava
   03.05.1996Nové obchodné meno:
   EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.05.1996Zrušené obchodné meno:
   ART MEDIA / B.M.A. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hroznová 10 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   ART MEDIA / B.M.A. spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Darina Töröková Kozia 602/11 Bratislava
   27.02.1996Zrušené obchodné meno:
   DORLAND/B.M.A., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.07.1995Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   02.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   05.04.1995Nové sidlo:
   Hroznová 10 Bratislava 831 01
   04.04.1995Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 03
   26.10.1994Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   25.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavel Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Rozália Forischová Rauchova 22 Bratislava
   11.04.1994Nové obchodné meno:
   DORLAND/B.M.A., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavel Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zbynek Bandík - riaditeľ Sabinovská 5 Bratislava
   10.04.1994Zrušené obchodné meno:
   DORLAND / B.M.A. Bratislava spoločnosť s ru- čením obmedzeným, v skratke DORLAND / B.M.A., spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 826 19
   Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavel Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.09.1993Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Pavel Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Zdenka Bandíková Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   DORLAND / B.M.A. Bratislava spoločnosť s ru- čením obmedzeným, v skratke DORLAND / B.M.A., spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 826 19
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti film, audio, video, rozhlas, divadlo, obchod, ekonomika
   odborno - konzultačné služby v oblasti film, audio, video, ekonomika, marketing
   reklamná agentúra
   výroba, produkcia a šírenie audiovizuálnych diel, filmov a videoprogramov /propagačné, reklamné, náučné, inštruktážne, dokumentárne, hrané, animované, publicistické/
   dabing audiovizuálnych diel, filmov a videoprogramov
   nahrávanie hudby malých i veľkých hudobných telies, mono a stereomixáže hudobných programov
   27.05.1993Zrušené obchodné meno:
   B.M.A., marketing, reklama, obchod, film, audio, video, spol. s.r.o. v skratke B.M.A., spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie výrobných programov
   zaisťovanie materiálov, výrobkov, polotovarov pre potreby kompletizujúcich podnikov, organizácií maloobchodu
   expedícia tovarov do trhovej siete
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   zaisťovanie výrobných kapacít pre tuzemské podniky, ktoré podnikajú integračným spôsobom
   odborno-konzultačné služby
   managering-poskytovanie informácií výrobnokapacitných
   obchodno-technické služby
   vyhľadávanie výrobných programov pre zákazníkov podľa ich výrobných kapacít a možností
   navrhovanie a zabezpečovanie koncepcie propagácie podniku a jednotlivých výrobkov
   navrhovanie názvov jednotlivých výrobkov a tovarov
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj videokaziet
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a zabezpečenie realizácie programov
   v oblasti výroby videofilmov zabezpečuje pre objednávateľov výrobu všetkých druhov videoprogramov (propagačné, reklamné, počítačové, náučné, animované) (t.j. výroba a šírenie animovaných, bábkových a kreslených filmov) a výnimkou takých, ktoré propagujú násilie, pornografiu, fašizmus a národnostnú neznášanlivosť, ako i takých, ktoré by iným hrubým spôsobom narušovali mravné a kultúrne cítenie človeka
   u audiovizuálnych programov zabezpečuje projekčné práce na rozmiestnenie videoplátien, zaistí potrebné karusely a výrobe diafilmy. Program podľa projektu zosynchronizuje a ozvučí
   poskytuje služby obyvateľstvu v súvislosti s prepisom videoprogramov a záznamov vo všetkých existujúcich systémoch, VHS, Beta, U - matic a jednopalcový záznam
   zabezpečuje nahrávanie hudby malých i veľkých hudobných telies, mono a stereomixáže hudobných programov
   podľa požiadaviek a špecifikácie jednotlivých tvorivých štúdií bude B.M.A. koordinovať nakrúcanie a zabezpečí tvorivým štábom ekonomické vyrovnanie
   podľa schválených scenárov našich partnerov B.M.A. vypracuje filmový projekt i realizáciu stavby podľa požiadaviek objednávateľa, ďalej dokáže sprostredkovať skrotené zvieratá (šelmy, psy, mačky, vtáky, a pod.), jazdecké i ťažné kone, koľajové jazdy a lanovky a pod.
   pre jednotlivé štúdia bude poskytovať strihové pracoviská na záverečné práce, ozvučovanie, nahováranie komentárov a konečnú mixáž
   pre objednávateľov bude poskytovať službu s počítačovými trikmi, vkľúčovaním, jednoduchou animáciou a vytvorením titulkov s možnosťou výberu písma
   B.M.A. bude zabezpečovať podľa požiadaviek partnerov casting (t.j. výber hercov, komparzných, epizódnych, príp. iných postáv) do vyrábaných programov, ďalej bude poskytovať služby v oblasti spojenia počítača a umenia
   B.M.A.bude zabezpečovať v komplexnom tvare, ako aj v jednotlivých častiach, realizáciu výstav, príp. vytvárať špecializované súborné diela, ktoré v sebe spájajú video, audio, film, zvuk, výtvarný návrh a podobné špeciálne technológie - laserové efekty a pod.
   bude sprostredkovávať práce výkonným umelcom
   B.M.A. bude zabezpečovať komplexné produkčné a výrobné službu aj v oblasti 8 mm, 16 mm a 35 mm formátov
   poskytovanie služieb v oblasti prenájmu osobných a nákladných motorových vozidiel
   stavebno-montážne a údržbárske práce
   maloobchodný predaj
   poriadanie aukcii umeleckých predmetov, nábytku, zvierat a koží
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
   zahranično-obchodná činnosť hore uvedených oblastiach podľa komodít uvedených v colnom sadzobníku s výnimkou vecí, ktoré sú uvedené v nariadený vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. a s výnimkou vecí, ktoré podliehajú licencii
   17.02.1993Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Zdenka Bandíková Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   16.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Zdenka Bandíková Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Marián Zachar Poludníková 9 Bratislava
   Ing. Beata Zacharová Poludníkova 9 Bratislava
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   B.M.A., marketing, reklama, obchod, film, audio, video, spol. s.r.o. v skratke B.M.A., spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výrobných programov
   zaisťovanie materiálov, výrobkov, polotovarov pre potreby kompletizujúcich podnikov, organizácií maloobchodu
   expedícia tovarov do trhovej siete
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   zaisťovanie výrobných kapacít pre tuzemské podniky, ktoré podnikajú integračným spôsobom
   odborno-konzultačné služby
   managering-poskytovanie informácií výrobnokapacitných
   obchodno-technické služby
   vyhľadávanie výrobných programov pre zákazníkov podľa ich výrobných kapacít a možností
   navrhovanie a zabezpečovanie koncepcie propagácie podniku a jednotlivých výrobkov
   navrhovanie názvov jednotlivých výrobkov a tovarov
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj videokaziet
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a zabezpečenie realizácie programov
   v oblasti výroby videofilmov zabezpečuje pre objednávateľov výrobu všetkých druhov videoprogramov (propagačné, reklamné, počítačové, náučné, animované) (t.j. výroba a šírenie animovaných, bábkových a kreslených filmov) a výnimkou takých, ktoré propagujú násilie, pornografiu, fašizmus a národnostnú neznášanlivosť, ako i takých, ktoré by iným hrubým spôsobom narušovali mravné a kultúrne cítenie človeka
   u audiovizuálnych programov zabezpečuje projekčné práce na rozmiestnenie videoplátien, zaistí potrebné karusely a výrobe diafilmy. Program podľa projektu zosynchronizuje a ozvučí
   poskytuje služby obyvateľstvu v súvislosti s prepisom videoprogramov a záznamov vo všetkých existujúcich systémoch, VHS, Beta, U - matic a jednopalcový záznam
   zabezpečuje nahrávanie hudby malých i veľkých hudobných telies, mono a stereomixáže hudobných programov
   podľa požiadaviek a špecifikácie jednotlivých tvorivých štúdií bude B.M.A. koordinovať nakrúcanie a zabezpečí tvorivým štábom ekonomické vyrovnanie
   podľa schválených scenárov našich partnerov B.M.A. vypracuje filmový projekt i realizáciu stavby podľa požiadaviek objednávateľa, ďalej dokáže sprostredkovať skrotené zvieratá (šelmy, psy, mačky, vtáky, a pod.), jazdecké i ťažné kone, koľajové jazdy a lanovky a pod.
   pre jednotlivé štúdia bude poskytovať strihové pracoviská na záverečné práce, ozvučovanie, nahováranie komentárov a konečnú mixáž
   pre objednávateľov bude poskytovať službu s počítačovými trikmi, vkľúčovaním, jednoduchou animáciou a vytvorením titulkov s možnosťou výberu písma
   B.M.A. bude zabezpečovať podľa požiadaviek partnerov casting (t.j. výber hercov, komparzných, epizódnych, príp. iných postáv) do vyrábaných programov, ďalej bude poskytovať služby v oblasti spojenia počítača a umenia
   B.M.A.bude zabezpečovať v komplexnom tvare, ako aj v jednotlivých častiach, realizáciu výstav, príp. vytvárať špecializované súborné diela, ktoré v sebe spájajú video, audio, film, zvuk, výtvarný návrh a podobné špeciálne technológie - laserové efekty a pod.
   bude sprostredkovávať práce výkonným umelcom
   B.M.A. bude zabezpečovať komplexné produkčné a výrobné službu aj v oblasti 8 mm, 16 mm a 35 mm formátov
   poskytovanie služieb v oblasti prenájmu osobných a nákladných motorových vozidiel
   stavebno-montážne a údržbárske práce
   maloobchodný predaj
   poriadanie aukcii umeleckých predmetov, nábytku, zvierat a koží
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
   zahranično-obchodná činnosť hore uvedených oblastiach podľa komodít uvedených v colnom sadzobníku s výnimkou vecí, ktoré sú uvedené v nariadený vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. a s výnimkou vecí, ktoré podliehajú licencii
   Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Zdenka Bandíková Sabinovská 5 Bratislava
   Pavol Forisch Rauchova 22 Bratislava
   Rozália Forischová Rauchova 22 Bratislava
   Marián Zachar Poludníková 9 Bratislava
   Ing. Beata Zacharová Poludníkova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia