Vytvořte fakturu

HQT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HQT
IČO 17320224
TIN 2020344832
DIČ SK2020344832
Datum vytvoření 01 Červenec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HQT
Pieskovcova 53
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 73 335 €
Zisk 24 958 €
Kontaktní informace
Email julia.melkusova@gmail.com
Telefon(y) 0903410546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 238,998
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 238,822
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 238,998
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 220,082
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 49,800
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 49,800
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,370
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 133,954
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,958
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,916
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,839
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,577
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 466
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,318
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,793
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 73,335
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 73,335
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,059
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 15,801
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 165
C. Služby (účtová skupina 51) 12,761
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,244
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,276
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,608
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 280
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 280
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -279
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,997
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,039
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,958
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17320224 TIN: 2020344832 DIČ: SK2020344832
 • Sídlo: HQT, Pieskovcova 53, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Juraj Zagiba predseda Lachová 39 Bratislava 02.08.2000
  Ing. Júlia Melkusová člen Pieskovcova 53 Bratislava 02.08.2000
  Matej Zagiba člen Štadlerovo nám. 1 Banská Bystrica 02.08.2000
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.08.2000Nové obchodné meno:
   HQT, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Juraj Zagiba - predseda Lachová 39 Bratislava
   Ing. Júlia Melkusová - člen Pieskovcova 53 Bratislava
   Matej Zagiba - člen Štadlerovo nám. 1 Banská Bystrica
   01.08.2000Zrušené obchodné meno:
   HQT, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Peter Melkus Pieskovcova 63 Bratislava
   Ing.Ivan Salva Krajniakova 16 Bratislava
   JUDr.Juraj Zagiba Lachova 39 Bratislava
   12.07.1993Nové sidlo:
   Pieskovcova 53 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   výroba stavebných prvkov a dielov z betónu
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, zákaziek a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   11.07.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania je vykonávanie stavebných inžinierských činnosti, výroba stavebných látok a dielov obchodovanie s nimi, sprostredkovateľská činnosť a zahraničnoobchodná činnosť okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   01.07.1991Nové obchodné meno:
   HQT, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania je vykonávanie stavebných inžinierských činnosti, výroba stavebných látok a dielov obchodovanie s nimi, sprostredkovateľská činnosť a zahraničnoobchodná činnosť okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Peter Melkus Pieskovcova 63 Bratislava
   Ing.Ivan Salva Krajniakova 16 Bratislava
   JUDr.Juraj Zagiba Lachova 39 Bratislava