Vytvořte fakturu

BALON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BALON
IČO 17320488
TIN 2020919813
Datum vytvoření 29 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BALON
Priehradná 24/B
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 300 €
Zisk 2 157 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903651638
Mobile(y) +421903651638, +421911466603, 0903651638, 0911466603, 0911466614
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 251,053
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 125,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 125,000
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 125,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,053
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 114,686
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 114,686
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,686
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,367
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,044
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,323
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 251,053
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,389
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -407
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,405
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,812
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,157
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,664
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 242,663
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 240,259
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240,259
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,548
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 152
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 86
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,465
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 130
D. Služby (účtová skupina 51) 2,086
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 239
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 176
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 62
4. Sociální náklady (527, 528) 1
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,835
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,084
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,765
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 608
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 608
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,157
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266476.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17320488 TIN: 2020919813
 • Sídlo: BALON, Priehradná 24/B, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava 821 07 23.05.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Marián Andraščík 6 639 € (100%) Priehradná 24/B Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.12.2014Nové predmety činnosti:
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   01.10.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.2013Nové predmety činnosti:
   poradenstvo pri verejnom obstaravaní
   verejné obstarávanie
   15.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   27.07.2006Noví spoločníci:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   26.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Július Berith M. Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.12.2005Nové sidlo:
   Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.05.2000
   12.12.2005Zrušené sidlo:
   Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Kuba Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava 811 06
   03.08.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vývoj, implementácia a predaj počítačových informačných systémov
   vývoj a spracovávanie WWW stránok
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Július Berith M. Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Ing. Peter Kuba Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava 811 06
   02.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Vanda Berithová M.Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Patrícia Burgerová 301 Veľké Blahovo 930 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Viskup Moldavská 4 Bratislava 821 03
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   BALON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Vanda Berithová M.Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Patrícia Burgerová 301 Veľké Blahovo 930 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Viskup Moldavská 4 Bratislava 821 03
   15.05.1997Zrušené obchodné meno:
   BALON spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Považanova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a jeho sprostredkovanie
   dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkovanie
   poskytovanie konzultačných a informačných služieb
   sprostredkovanie obchodných kontaktov
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava
   Ing. Peter Kuba Červenej armády 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Pešková Považanova 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Tomša Jégeho 15 Bratislava
   Ing. Roland Toth Febr.víťazstva 1 Tlmače
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.07.1991Nové obchodné meno:
   BALON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Považanova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a jeho sprostredkovanie
   dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkovanie
   poskytovanie konzultačných a informačných služieb
   sprostredkovanie obchodných kontaktov
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava
   Ing. Peter Kuba Červenej armády 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Pešková Považanova 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Tomša Jégeho 15 Bratislava
   Ing. Roland Toth Febr.víťazstva 1 Tlmače
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia