Vytvořte fakturu

LM, LM, GmbH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LM, LM, GmbH
IČO 17320836
TIN 2020438464
DIČ SK2020438464
Datum vytvoření 09 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LM, LM, GmbH
Bohrova 9
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 949 €
Zisk -7 828 €
Kontaktní informace
Email predajna@lmsk.sk
Telefon(y) 0243412027, 0243412028, 0911998999
Fax(y) 0243412031
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,112
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,112
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,030
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,355
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,648
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,651
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,235
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 89,467
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,856
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,791
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 22
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -47,323
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,828
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,611
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,811
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 37,126
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,718
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 309
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 495
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,604
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 218
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,949
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,616
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,784
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,549
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 57,830
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 25,482
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,630
C. Služby (účtová skupina 51) 13,122
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,011
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 552
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,353
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,680
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,881
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,166
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,947
M. Úrokové náklady (562) 3,291
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 645
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,947
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,828
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,828
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015