Vytvořte fakturu

TATRACOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název TATRACOM
IČO 17320895
TIN 2020324845
DIČ SK2020324845
Datum vytvoření 11 Červenec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TATRACOM
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 001 €
Zisk 8 821 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253416014, +421253416015
Mobile(y) +421911208636
Fax(y) 0253416014, 0253416015, 0253416018
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 460,277
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 460,135
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 142
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 171,456
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 60,717
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,856
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,883
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 631,733
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 627,625
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,716,126
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,716,126
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,097,322
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,821
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,108
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,108
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 745
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,363
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,001
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,001
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,197
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 38
C. Služby (účtová skupina 51) 3,088
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -959
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,804
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,875
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 299
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 48
X. Úrokové výnosy (662) 251
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 147
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 147
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 152
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,956
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,135
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,821
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016