Vytvořte fakturu

GORDON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GORDON
Stav Zničeno
IČO 17320950
TIN 2020949711
Datum vytvoření 27 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GORDON
Stachanovská 52
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17320950 TIN: 2020949711
 • Sídlo: GORDON, Stachanovská 52, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Srpen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.03.2014Zrušené obchodné meno:
   GORDON, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stachanovská 52 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Inžinierska činnosť v stavebníctve, marketing v stavebníctve
   Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v stavebnívtve
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Reklamná činnosť
   Dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich
   Koncesná listina bude vydaná na dobu určitú
   1 rok
   Dopravca je oprávnený vykonávať činnosť len vozidlami ktorých spôsobilosť bola kladne posúdená príslušným orgánom štátnej správy v cestnej doprave a ktorých technický stav bol uznaný za vyhovujúci pri technickej prehliadke v stanici technickej kontroly od ktorej neuplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov
   Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo overeným odpisom koncesnej listiny, na ktorom vyznačí typ a ŠPZ vozidla pre ktoré bol daný odpis vyhotovený
   Dopravca je ďalej povinný dodržiavať všetky ostatné ustanovenia právnych predpisov platných pre oblasť cestnej dopravy
   Maximálny počet vozidiel určených pre povolený druh cestnej motorovej dopravy : 1
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Cisár 352 Chorvátsky Grob
   Ing. Pavol Podolský Stachanovská 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Podolský Stachanovská 52 Bratislava
   17.11.1992Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Podolský Stachanovská 52 Bratislava
   16.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Matej Hajas Topolčianska 18 Bratislava
   Ing. Pavol Podolský Stachanovská 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Matej Hajas Topolčianska 18 Bratislava
   28.09.1992Nové predmety činnosti:
   Inžinierska činnosť v stavebníctve, marketing v stavebníctve
   Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v stavebnívtve
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Reklamná činnosť
   Dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich
   Koncesná listina bude vydaná na dobu určitú
   1 rok
   Dopravca je oprávnený vykonávať činnosť len vozidlami ktorých spôsobilosť bola kladne posúdená príslušným orgánom štátnej správy v cestnej doprave a ktorých technický stav bol uznaný za vyhovujúci pri technickej prehliadke v stanici technickej kontroly od ktorej neuplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov
   Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo overeným odpisom koncesnej listiny, na ktorom vyznačí typ a ŠPZ vozidla pre ktoré bol daný odpis vyhotovený
   Dopravca je ďalej povinný dodržiavať všetky ostatné ustanovenia právnych predpisov platných pre oblasť cestnej dopravy
   Maximálny počet vozidiel určených pre povolený druh cestnej motorovej dopravy : 1
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Podolský Stachanovská 52 Bratislava
   Milan Cisár 352 Chorvátsky Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Matej Hajas Topolčianska 18 Bratislava
   Ing. Pavol Podolský Stachanovská 52 Bratislava
   27.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1/ v oblasti stavebníctva:
   marketing, inžiniering
   konkurzy
   investičná činnosť, vybavovanie dokladov potrebných v územnom a stavebnom konaní
   stavebný dozor
   realizácia stavieb
   kontrolná činnosť
   konzultačná, poradenská, školiaca činnosť 2/ obchodná činnosť
   2/ obchodná činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov každého druhu a zahranično-obchodnej činnosti, vyjmúc výrobky, kde zákon vyžaduje osobotné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Podolský Stachanovská 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1991Nové obchodné meno:
   GORDON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stachanovská 52 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ v oblasti stavebníctva:
   marketing, inžiniering
   konkurzy
   investičná činnosť, vybavovanie dokladov potrebných v územnom a stavebnom konaní
   stavebný dozor
   realizácia stavieb
   kontrolná činnosť
   konzultačná, poradenská, školiaca činnosť 2/ obchodná činnosť
   2/ obchodná činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov každého druhu a zahranično-obchodnej činnosti, vyjmúc výrobky, kde zákon vyžaduje osobotné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Matej Hajas Topolčianska 18 Bratislava
   Ing. Pavol Podolský Stachanovská 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia