Vytvořte fakturu

F.R.H. Engineering - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F.R.H. Engineering
IČO 17321174
TIN 2020299567
DIČ SK2020299567
Datum vytvoření 13 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.R.H. Engineering
Karpatská 18
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 373 786 €
Zisk 6 875 €
Kapitál 28 566 €
Vlastní kapitál 19 671 €
Kontaktní informace
Email frh@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0252627032
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 39,248
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,740
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,610
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,610
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,610
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,130
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 638
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,492
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 508
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 508
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,248
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,546
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,414
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,414
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,875
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,702
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 284
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 284
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,418
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,708
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,708
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 713
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 494
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,503
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 373,786
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 373,786
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 373,786
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,673
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 322,794
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 956
D. Služby (účtová skupina 51) 1,335
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,353
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,046
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,624
4. Sociální náklady (527, 528) 683
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 235
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,113
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,701
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 280
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 280
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 280
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 584
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 584
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,809
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,934
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,934
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,875
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17321174 TIN: 2020299567 DIČ: SK2020299567
 • Sídlo: F.R.H. Engineering, Karpatská 18, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 20.08.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Erik Filipovič 16 597 € (100%) Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2015Nové sidlo:
   Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   24.02.2015Zrušené sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.09.2000
   23.10.2004Nové sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   22.10.2004Zrušené sidlo:
   Úprkova 18 Bratislava 811 04
   03.10.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.08.2002
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.09.2000
   02.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Filipovičová Janotova 8 Bratislava
   09.10.2000Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Filipovičová Janotova 8 Bratislava
   08.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   08.01.1996Nové sidlo:
   Úprkova 18 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   07.01.1996Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   06.07.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   05.07.1993Zrušené sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Tvorba softwareových programov pre osobné počítače, ako aj elektronických riadiacich systémov stupňa S 5, Simatic a iných plánov pre konvenčné riadiace systémy.
   2/ Zaškolovacia a vzdelávacia činnosť v uvedených oblastiach.
   3/ Vypracovanie potrebných plánov všetkých druhov vo všetkých oblastiach priemyslu.
   4/ Tvorba konštrukčných výkresov v oblasti všeobecného strojárstva, pri výstavbe zariadení a technických postupov.
   5/ Stavebný dozor pri realizácii stavieb, ako aj ich častí v oblasti výškových a hľbkových stavieb, vrátane podzemných stavieb a ich elektrickej časti.
   6/ Predajná činnosť zariadení z výrobného programu firmy Rümmer do zahraničia, ako aj strojov vrátane náhradných dielov pre tieto zariadenia, v týchto odvetviach :
   zariadenia pre povrstvenie textílií a nosných vložiek všetkých druhov médiami v horúcom stave tekutými
   betónové platne a tehly, tehly z ľahkého stavebného materiálu s vypeňovaním
   fólie z plastických hmôt a bitumenu, ako aj zariadenia pre výrobu bitumenových strešných izolačných materiálov, t.j. šindľov, bitumenových blokov, sklenených netkaných textílií a vlákien, všetky druhy tepelno-izolačných materiálov
   zariadenia pre druhotné spracovanie fólií, textilných obkladov ako aj náhradné diely pre príbuzné zariadenia
   všetky komponenty a projekty formou dodávky "na kľúč", so všetkými prídavnými a vedľajšími zariadeniami.
   7/ Obchodná činnosť vo forme nákupu a predaja
   bitumenové šindle, sklenné rúno, polystyrolová netkaná textília, umelé hmoty, minerálne vlna, polystyrolové výrobky, tekutý bitumen a bitumen v blokoch, technické predmety, zariadenia, stroje a súčiastky všetkých druhov, bitumenové izolačné pásy, bitumenové a umelo-hmotné fólie, káble, vodiče, plechy.
   kancelárske stroje, laboratórne prístroje, oceľové konštrukcie a haly, montážna činnosť a investičná výstavba
   papier, lepenka, ako aj ostatné produkty papierenského priemyslu
   počítače, programy pre počítače všetkého druhu, priférne zariadenia a ostatné prídavné zariadenia k počítačom
   8/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Filipovičová Gurovova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Jürgen Rümmer Industriestrasse 8 Bischberg D-8609 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.08.1991Nové obchodné meno:
   F.R.H. Engineering, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Tvorba softwareových programov pre osobné počítače, ako aj elektronických riadiacich systémov stupňa S 5, Simatic a iných plánov pre konvenčné riadiace systémy.
   2/ Zaškolovacia a vzdelávacia činnosť v uvedených oblastiach.
   3/ Vypracovanie potrebných plánov všetkých druhov vo všetkých oblastiach priemyslu.
   4/ Tvorba konštrukčných výkresov v oblasti všeobecného strojárstva, pri výstavbe zariadení a technických postupov.
   5/ Stavebný dozor pri realizácii stavieb, ako aj ich častí v oblasti výškových a hľbkových stavieb, vrátane podzemných stavieb a ich elektrickej časti.
   6/ Predajná činnosť zariadení z výrobného programu firmy Rümmer do zahraničia, ako aj strojov vrátane náhradných dielov pre tieto zariadenia, v týchto odvetviach :
   zariadenia pre povrstvenie textílií a nosných vložiek všetkých druhov médiami v horúcom stave tekutými
   betónové platne a tehly, tehly z ľahkého stavebného materiálu s vypeňovaním
   fólie z plastických hmôt a bitumenu, ako aj zariadenia pre výrobu bitumenových strešných izolačných materiálov, t.j. šindľov, bitumenových blokov, sklenených netkaných textílií a vlákien, všetky druhy tepelno-izolačných materiálov
   zariadenia pre druhotné spracovanie fólií, textilných obkladov ako aj náhradné diely pre príbuzné zariadenia
   všetky komponenty a projekty formou dodávky "na kľúč", so všetkými prídavnými a vedľajšími zariadeniami.
   7/ Obchodná činnosť vo forme nákupu a predaja
   bitumenové šindle, sklenné rúno, polystyrolová netkaná textília, umelé hmoty, minerálne vlna, polystyrolové výrobky, tekutý bitumen a bitumen v blokoch, technické predmety, zariadenia, stroje a súčiastky všetkých druhov, bitumenové izolačné pásy, bitumenové a umelo-hmotné fólie, káble, vodiče, plechy.
   kancelárske stroje, laboratórne prístroje, oceľové konštrukcie a haly, montážna činnosť a investičná výstavba
   papier, lepenka, ako aj ostatné produkty papierenského priemyslu
   počítače, programy pre počítače všetkého druhu, priférne zariadenia a ostatné prídavné zariadenia k počítačom
   8/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Filipovičová Gurovova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Jürgen Rümmer Industriestrasse 8 Bischberg D-8609 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia