Vytvořte fakturu

LISKA BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LISKA BRATISLAVA
IČO 17321212
TIN 2020292736
DIČ SK2020292736
Datum vytvoření 18 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LISKA BRATISLAVA
Drevená 8
81620
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 617 652 €
Zisk 8 935 €
Kontaktní informace
Email liska_ba@ba.telecom.sk
Telefon(y) 0244441022, 0254433138, 0254452338, 0263454103, 0254432217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 597,694
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 597,545
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,744
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 811,867
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 277,989
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,919
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,593
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,385
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,409,561
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 280,762
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 232,358
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 32,166
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,935
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,128,799
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 926,528
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 202,015
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 159,128
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,656
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,821
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,410
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 617,652
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 223,988
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 350
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 123,788
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 269,526
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 601,256
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 118,983
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 77,301
C. Služby (účtová skupina 51) 178,334
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 124,454
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,513
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 90,248
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,423
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,396
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -26,492
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,602
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,602
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,601
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,795
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,860
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,935
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015