Vytvořte fakturu

RAMIRENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAMIRENT
IČO 17321484
TIN 2020342863
DIČ SK2020342863
Datum vytvoření 11 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAMIRENT
Opletalova 65
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 025 718 €
Zisk -734 474 €
Kapitál 5 398 157 €
Vlastní kapitál 1 129 461 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264778691, +421264537732, +421264537731, +421264776371, +421264778677, +421264775375, +421850123687
Fax(y) 0335333430, 0264776371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,728,800
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,449,117
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,213
2. Software (013) - /073, 091A/ 9,213
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,439,904
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 138,712
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,299,322
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,870
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,270,910
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 151,779
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132,115
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,664
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,062,802
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,062,545
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,062,545
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,329
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,150
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,179
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,773
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 22
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,751
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,728,800
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394,987
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,941
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,941
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 979,445
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -215,119
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,421,249
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,636,368
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -734,474
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,332,136
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 61
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 61
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,215,517
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 310,835
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 310,835
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,770,493
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,449
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,934
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,431
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 375
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 115,080
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 61,276
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 53,804
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,478
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,677
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 709
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 968
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,025,395
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,025,718
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 230,317
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,532,872
V. Aktivace (účtová skupina 62) 334
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 229,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,995
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,587,986
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 172,234
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 444,732
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 14,682
D. Služby (účtová skupina 51) 2,077,672
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,004,582
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 727,341
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 253,609
4. Sociální náklady (527, 528) 23,632
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,696
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,158,293
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,122,985
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 35,308
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 224,856
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 138,736
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 332,503
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -562,268
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,054,203
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 938
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 927
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168,891
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 160,326
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 160,326
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,484
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,081
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -167,953
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -730,221
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,253
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,253
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -734,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17321484 TIN: 2020342863 DIČ: SK2020342863
 • Sídlo: RAMIRENT, Opletalova 65, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mikael Kämpe Silbergasse 59d/7 Viedeň 1190 Rakúska republika 12.09.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ramirent Oyj 331 941 € (100%) Vantaa 015 10 Fínsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2015Zrušeny predmety činnosti:
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   01.10.2014Nové predmety činnosti:
   Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:oprava a údržba;montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
   17.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Mikael Kämpe Silbergasse 59d/7 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.09.2013
   16.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomasz Wojciech Walawender Gen. Bora Komorowskiego Str. 11 Katowice 40-748 Poľská republika Vznik funkcie: 08.01.2008
   31.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.09.1991
   13.04.2011Nové obchodné meno:
   RAMIRENT spol. s r. o.
   12.04.2011Zrušené obchodné meno:
   OTS Bratislava, spol.s.r.o.
   11.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Eva Nemčíková Ílová 6 Bratislava 841 07
   29.12.2010Noví spoločníci:
   Ramirent Oyj Äyritie 16 Vantaa 015 10 Fínsko
   28.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ramirent Europe Oy Äyritie 12 A, PL 116 Vantaa 015 10 Fínsko
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Ramirent Europe Oy Äyritie 12 A, PL 116 Vantaa 015 10 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   Tomasz Wojciech Walawender Gen. Bora Komorowskiego Str. 11 Katowice 40-748 Poľská republika Vznik funkcie: 08.01.2008
   12.10.2006Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   21.09.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, strojných zariadení a mechanických prostriedkov
   prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
   prípravné práce pre stavbu - zemné, búracie a kopáčske práce
   manipulácia s tovarom
   oprava, montáž a údržba stavebných strojov a zariadení
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   12.08.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   08.06.2004Nové obchodné meno:
   OTS Bratislava, spol.s.r.o.
   07.06.2004Zrušené obchodné meno:
   OTS (Obchodno-technické služby) spol. s r.o. Bratislava
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.09.1991
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   30.04.2002Nové sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ing. Eva Nemčíková Ílová 6 Bratislava 841 07
   29.04.2002Zrušené sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 843 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   27.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   26.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   25.08.1999Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a prístrojov v stavebníctve
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   Noví spoločníci:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   24.08.1999Zrušeny spoločníci:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   12.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   18.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   17.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   16.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   19.05.1994Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   Poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   10.11.1992Nové predmety činnosti:
   Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   Poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   09.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Prieskum potrieb, zabezpečovanie výroby, predaja a nákupov strojov a zariadení, prístrojov a celkov pre strojárstvo, stavebníctvo a ostatné oblasti priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a ich montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslúh a opravárov, vykonávanie komplexného servisu na domácom trhu i v zahraničí.
   Zastupovanie domácich a zahraničných firiem vrátane reklamných, propagačných, marketingových a obchodno-technických služieb.
   Vykonávanie expertíz, školení, konzultácií a poradenstva v strojárstve a stavebníctve, v ekonomike a obchode.
   Vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr pre stavebnístvo z vlastnej produkcie.
   Predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr z produkcie iných tuzemských firiem a z dovozu
   Vývoz a dovoz zo zahraničia všetkého tovaru a služieb nepochádzajúcich z vlastnej činnosti, ktoré sú umožnené zákonom o zahranično-obchodnej činnosti.
   Krátkodobý a dlhodobý prenájom strojov a zariadení pre stavebné a poľnohospodárske práce.
   Propagácia techniky a technológie z oblasti strojárstva, stavebníctva, stavebných materiálov a malej mechanizácie. Predaj a tlač dokumentačných a školiacich technických materiálov. Vydávanie publikárií a tlačových materialov v oblasti činnosti spoločnosti. vykonávanie hromadnej dopravy pre cudzie potreby, inžiniersko-investorská a stavebná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1991Nové obchodné meno:
   OTS (Obchodno-technické služby) spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 843 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prieskum potrieb, zabezpečovanie výroby, predaja a nákupov strojov a zariadení, prístrojov a celkov pre strojárstvo, stavebníctvo a ostatné oblasti priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a ich montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslúh a opravárov, vykonávanie komplexného servisu na domácom trhu i v zahraničí.
   Zastupovanie domácich a zahraničných firiem vrátane reklamných, propagačných, marketingových a obchodno-technických služieb.
   Vykonávanie expertíz, školení, konzultácií a poradenstva v strojárstve a stavebníctve, v ekonomike a obchode.
   Vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr pre stavebnístvo z vlastnej produkcie.
   Predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr z produkcie iných tuzemských firiem a z dovozu
   Vývoz a dovoz zo zahraničia všetkého tovaru a služieb nepochádzajúcich z vlastnej činnosti, ktoré sú umožnené zákonom o zahranično-obchodnej činnosti.
   Krátkodobý a dlhodobý prenájom strojov a zariadení pre stavebné a poľnohospodárske práce.
   Propagácia techniky a technológie z oblasti strojárstva, stavebníctva, stavebných materiálov a malej mechanizácie. Predaj a tlač dokumentačných a školiacich technických materiálov. Vydávanie publikárií a tlačových materialov v oblasti činnosti spoločnosti. vykonávanie hromadnej dopravy pre cudzie potreby, inžiniersko-investorská a stavebná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia