Vytvořte fakturu

SETECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SETECH
IČO 17321506
TIN 2020312228
DIČ SK2020312228
Datum vytvoření 31 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SETECH
Borekova 6
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 720 212 €
Zisk 1 046 €
Kontaktní informace
Email obchod@setech.sk
webové stránky http://www.setech.sk
Telefon(y) +421245523400, +421245644545
Mobile(y) +421903255717
Fax(y) 0245523402
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 332,727
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 71,279
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,193
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,193
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 69,086
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,086
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 256,351
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 144,984
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 144,818
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 102,703
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,483
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,483
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,330
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 890
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,664
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,623
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,041
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,097
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,097
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 332,727
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,058
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,340
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,340
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 48,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 48,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,046
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,669
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,021
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,547
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,474
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 136,297
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,905
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,905
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,975
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,900
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,165
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,352
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,562
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,562
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,381
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,408
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 703,029
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 720,212
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 670,968
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,062
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 206
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,893
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 704,285
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 255,454
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,472
D. Služby (účtová skupina 51) 229,740
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 308,785
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 220,848
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 78,389
4. Sociální náklady (527, 528) 9,548
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,779
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,736
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,736
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,966
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -133,027
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,380
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,927
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,570
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,550
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,923
2. Ostatní náklady (562A) 3,923
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 95
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,532
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,543
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,384
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,338
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,338
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,046
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17321506 TIN: 2020312228 DIČ: SK2020312228
 • Sídlo: SETECH, Borekova 6, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 31.07.1991
  Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06 31.07.1991
  Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06 31.07.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zoltán Horváth 2 224 € (33.3%) Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
  Ing. Arpád Klinko 2 224 € (33.3%) Borekova 9 Bratislava 821 06
  Ing. Ladislav Földes 2 224 € (33.3%) Borekova 46 A Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.02.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby na základe licencie vydanej podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   12.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - výroba, projektovanie, údržba a revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   prevádzkovanie technickej služby ochrany majetku a osôb-montáž, oprava, predaj
   11.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   10.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Horváth Nad lúčkami 39 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.07.1991
   20.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.07.1991
   19.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   11.06.2002Nové sidlo:
   Borekova 6 Bratislava 821 06
   10.06.2002Zrušené sidlo:
   Popradská 43 Bratislava 821 06
   12.06.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - výroba, projektovanie, údržba a revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   16.11.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   20.12.1999Nové predmety činnosti:
   čistenie interiérov a exteriérov automobilov a ošetrenie karosérie
   montáž autodoplnkov (okrem autoalarmov)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   19.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   15.04.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby ochrany majetku a osôb-montáž, oprava, predaj
   14.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   Ing. Zoltán Horváth Nad lúčkami 39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   29.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   28.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín
   Ing. Zoltán Horváth Popradská 43 Bratislava
   Ing. Arpád Klinko Romanova 27/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.09.1993Nové sidlo:
   Popradská 43 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   poradenská činnosť v oblasti telekomunikácií
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   16.09.1993Zrušené sidlo:
   Popradská 43 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, montáž, poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach: - spotrebná a priemyselná elektronika - výpočtová a kancelárska technika - automatizačná technika a zariadenia meracej a regulačnej techniky - telekomunikačná a spojovacia technika - zabezpečovacia technika - elektrická zabezpečovacia technika - mechanická zabezpečovacia technika
   Marketing, technické a sprostredkovateľské služby v oblasti ekologických stavieb a zariadení
   Obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí a služieb zo zahraničia a do zahraničia
   Sprostredkovateľská činnosť
   31.07.1991Nové obchodné meno:
   SETECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 43 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, montáž, poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach: - spotrebná a priemyselná elektronika - výpočtová a kancelárska technika - automatizačná technika a zariadenia meracej a regulačnej techniky - telekomunikačná a spojovacia technika - zabezpečovacia technika - elektrická zabezpečovacia technika - mechanická zabezpečovacia technika
   Marketing, technické a sprostredkovateľské služby v oblasti ekologických stavieb a zariadení
   Obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí a služieb zo zahraničia a do zahraničia
   Sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín
   Ing. Zoltán Horváth Popradská 43 Bratislava
   Ing. Arpád Klinko Romanova 27/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia