Vytvořte fakturu

PROMPT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROMPT
IČO 17321697
TIN 2020314296
DIČ SK2020314296
Datum vytvoření 05 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMPT
Hattalova 4
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 229 095 €
Zisk -17 709 €
Kapitál 528 406 €
Vlastní kapitál 384 941 €
Kontaktní informace
Email info@a-prompt.sk
webové stránky http://www.a-prompt.sk
Telefon(y) +421244452860, +421244259160, +421244259223, +421244372470
Fax(y) 0244259223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 198,387
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 80,882
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 80,882
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 54,383
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 25,901
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 598
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 117,186
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 47,463
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,504
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 225
3. Výrobky (123) - /194/ 33,734
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30,381
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,381
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,381
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,342
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,093
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 38,249
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 319
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 319
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 198,387
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,232
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,528
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,528
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 173,110
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 173,110
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,709
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,154
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,075
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,474
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,474
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,285
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,380
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,936
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,079
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,079
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,001
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -999
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 205,716
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 229,095
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 40,949
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 121,364
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 23,359
V. Aktivace (účtová skupina 62) 56
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 120
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,247
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 244,787
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 40,277
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 117,274
D. Služby (účtová skupina 51) 27,659
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,805
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 35,593
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,202
4. Sociální náklady (527, 528) 1,010
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,980
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,669
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,669
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 120
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,692
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 518
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,047
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 352
2. Ostatní náklady (562A) 352
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,695
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,010
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,702
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,709
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17321697 TIN: 2020314296 DIČ: SK2020314296
 • Sídlo: PROMPT, Hattalova 4, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 05.08.1991
  Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 05.08.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Horňák 3 320 € (50%) Dunajská 15/A Bratislava 811 08
  Ing. Ján Kabát 3 320 € (50%) Charkovská 10 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.10.2007Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 05.08.1991
   11.10.2007Zrušené sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.08.1991
   30.05.2003Nové sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.08.1991
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   20.05.1998Nové predmety činnosti:
   chemická výroba netkaných textílií a výrobkov z nich
   poradenská činnosť v oblasti chemickej výroby netkaných textílií
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák
   Ing. Ján Kabát
   04.03.1993Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení.
   Sprostredkovanie obchodu a služieb.
   Prieskum trhu.
   Požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí.
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák
   Ing. Ján Kabát
   03.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   zriaďovanie s prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   stavebné, montážne a výrobné činnosti
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.08.1991Nové obchodné meno:
   PROMPT, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   zriaďovanie s prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   stavebné, montážne a výrobné činnosti
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia