Vytvořte fakturu

RAVIKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAVIKA
IČO 17321859
TIN 2020312107
DIČ SK2020312107
Datum vytvoření 02 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVIKA
Na Revíne 29/D
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 175 623 €
Zisk -35 815 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254776154, 0254789380, 0254774907, 0254776152
Fax(y) 0254776152
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 458,782
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,690
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,690
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,323
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 367
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 453,122
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 64,378
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 64,378
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 221,408
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 220,517
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,517
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 891
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 167,336
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,423
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 162,913
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,970
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,970
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 458,782
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 247,127
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 117,061
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,896
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,896
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 152,346
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 152,346
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,815
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,655
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 967
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 544
12. Odložený daňový závazek (481A) 423
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 198,719
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 82,497
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,497
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,058
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 968
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,857
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,073
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,469
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,469
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,175,623
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 746,880
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,881
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 406,762
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,208,476
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 681,742
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,786
D. Služby (účtová skupina 51) 20,876
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 70,916
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,769
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,073
4. Sociální náklady (527, 528) 2,074
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 743
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,156
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,156
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,513
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 409,744
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,853
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,357
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 423
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 369
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 369
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 54
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 504
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 504
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,934
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17321859 TIN: 2020312107 DIČ: SK2020312107
 • Sídlo: RAVIKA, Na Revíne 29/D, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 851 06 16.02.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  A. F. K. Investment spol. s r. o. 4 647 € (70%) Bratislava 831 01
  Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca 0 € (0%) Budatínska 43 Bratislava 851 06
  Zuzana Dubravcová 0 € (0%) Bratislava 821 08
  Mgr. Božena Uhlíková 0 € (0%) Pri Kríži 16 Bratislava 841 02
  Mgr. Jana Mullerová 0 € (0%) Bratislava 811 04
  Alžbeta Turcsányiová 0 € (0%) Kostolná 55 Veľký Biel 900 24
  Anna Buntajová 1 992 € (30%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.11.2008Noví spoločníci:
   A. F. K. Investment spol. s r. o. Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca Budatínska 43 Bratislava 851 06
   Zuzana Dubravcová Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Mgr. Božena Uhlíková Pri Kríži 16 Bratislava 841 02
   Mgr. Jana Mullerová Leškova 12 Bratislava 811 04
   Alžbeta Turcsányiová Kostolná 55 Veľký Biel 900 24
   Anna Buntajová Hálková 48 Bratislava 831 03
   13.11.2008Zrušeny spoločníci:
   AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   22.08.2007Noví spoločníci:
   AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   21.08.2007Zrušeny spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panama
   20.12.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   19.12.2005Zrušené sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 837 21
   05.08.2005Nové predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 027/2004 zo dňa 17.05.2004, Reg.č. FV-006/2004 sa povoľuje veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   04.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
   13.04.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 837 21
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   21.01.2003Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 16.02.1995
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 21
   Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
   Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   16.02.1998Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 21
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.02.1998Zrušené sidlo:
   Polianky Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   16.09.1997Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   15.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   06.04.1993Nové sidlo:
   Polianky Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a zdravotníckou technikou /na úrovni veľkoobchodu/
   nákup a predaj kozmetiky a baleného potravinárskeho tovaru a drogistického tovaru
   poradenská činnosť v oblasti colnej problematiky
   činnosť colných deklarantov
   poradensko-konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
   V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   05.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
   výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
   nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
   výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
   výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
   sprostredkovanie za účelom realizácie know
   how, joint-ventures.
   maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
   export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
   farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1991Nové obchodné meno:
   RAVIKA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
   výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
   nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
   výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
   výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
   sprostredkovanie za účelom realizácie know
   how, joint-ventures.
   maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
   export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
   farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
   Noví spoločníci:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia