Vytvořte fakturu

A.F.K. Investment - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.F.K. Investment
IČO 17321905
TIN 2020459012
Datum vytvoření 05 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.F.K. Investment
Na Revíne 29/D
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 611 €
Zisk 4 598 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254774907
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 79,049
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 79,049
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,215
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 376
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 439
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 87,264
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,044
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,446
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,598
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,220
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 63,850
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 220
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 778
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 675
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,177
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,611
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,492
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,252
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,938
C. Služby (účtová skupina 51) 1,926
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,739
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 322
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,565
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 762
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,641
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,628
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7,801
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 7,800
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 7,719
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,078
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,598
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17321905 TIN: 2020459012
 • Sídlo: A.F.K. Investment, Na Revíne 29/D, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 02.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  THALES HOLDINGS CORPORATION 5 000 € (100%) Panama Panamská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.04.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   27.01.2003Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panamská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava Vznik funkcie: 02.04.1997
   26.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 833 21
   Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRICES Inc., Panama Residence Park Zug Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   02.05.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 833 21
   01.05.2000Zrušené sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   12.04.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predajov a prenájom s nehnuteľnosťami
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a kúpy, predajov a prenájmov nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   správa nehnuteľností vrátane bytového hospárstva
   Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRICES Inc., Panama Residence Park Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie, zastupovanie a sprostredkovanie montážnej a stavebnej činnosti rozsahu
   vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť a management stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava
   Aaron Kedar Landwehrweg 1 Bad Hamburg Bad hamburg
   09.09.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie, zastupovanie a sprostredkovanie montážnej a stavebnej činnosti rozsahu
   vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť a management stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava
   Aaron Kedar Landwehrweg 1 Bad Hamburg Bad hamburg
   08.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných, stavebných činností a služieb
   stavebná, obchodná a montážna činnosť, výrobná činnosť
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností a ich predaj
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.06.1992Nové sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   21.06.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   05.08.1991Nové obchodné meno:
   A.F.K. Investment spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných, stavebných činností a služieb
   stavebná, obchodná a montážna činnosť, výrobná činnosť
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností a ich predaj
   Noví spoločníci:
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia