Vytvořte fakturu

TYPOCON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TYPOCON
IČO 17322057
TIN 2020291295
DIČ SK2020291295
Datum vytvoření 03 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TYPOCON
Šoltésovej 2
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 886 152 €
Zisk 3 323 €
Kapitál 715 550 €
Vlastní kapitál 87 473 €
Kontaktní informace
Email martina.sabova@typocon.sk
Telefon(y) 0249300700, 0905259903, 0244457161
Mobile(y) +421905259903, +421911359903, 0905259903, 0911359903
Fax(y) 0244250042
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 540,097
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 340,372
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 340,372
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 340,372
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 198,784
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,068
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,068
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 137,363
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 137,037
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,037
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 326
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 59,353
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,723
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,630
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 941
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 941
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 540,097
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,796
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 80,137
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 84,840
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,703
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,323
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,484
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,378
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,378
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 255,376
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,965
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,965
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 141,149
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,411
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,380
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,471
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,730
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 45,817
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 45,817
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 864,351
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 886,152
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 864,351
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,801
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 860,498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 248,213
D. Služby (účtová skupina 51) 286,410
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 203,084
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 147,407
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,543
4. Sociální náklady (527, 528) 134
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 550
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 118,568
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 118,568
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,673
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,654
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 329,728
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,201
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,893
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 9,893
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,308
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,196
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,458
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,135
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,135
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17322057 TIN: 2020291295 DIČ: SK2020291295
 • Sídlo: TYPOCON, Šoltésovej 2, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07 28.01.1994
  Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08 28.01.1994
  Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 28.01.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Ledényi 2 224 € (33.3%) Opletalova 14 Bratislava 841 07
  Ing. Jozef Šafár 2 224 € (33.3%) Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08
  Peter Švantner 2 224 € (33.3%) Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.01.1994
   13.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.01.1994
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych záznamov
   spracovanie www stránok
   poskytovanie databázových informácii prostredníctvom internetu
   Noví spoločníci:
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.01.1994
   10.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   01.02.2002Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   31.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   08.09.1997Nové sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   polygrafický priemysel
   reklamná činnosť
   cestná motorová doprava
   Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   07.09.1997Zrušené sidlo:
   UNICER, Panenská 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   19.05.1994Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba na počítači, príprava tlačových podkladov
   poradenstvo v oblasti vydavateľstva, obchodu
   sprostredkov. a školiaca činnosť v oblasti vydavateľstva, obchodu
   Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   18.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, výrobná a obchodná činnosť v oblasti tlače, tlačovín, kníh, časopisov a ďalších výrobkov a služieb s tým súvisiacich
   predaj hardwaru a softwaru, poradenská, sprostredkovateľská a školiaca činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   TYPOCON spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   UNICER, Panenská 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, výrobná a obchodná činnosť v oblasti tlače, tlačovín, kníh, časopisov a ďalších výrobkov a služieb s tým súvisiacich
   predaj hardwaru a softwaru, poradenská, sprostredkovateľská a školiaca činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia