Vytvořte fakturu

Exelect - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Exelect
IČO 17322219
TIN 2020350024
DIČ SK2020350024
Datum vytvoření 23 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Exelect
Stará Vajnorská 90
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 84 997 €
Zisk 4 033 €
Kapitál 36 005 €
Vlastní kapitál 16 343 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220920590, 0248235255, 0248235155
Fax(y) 0220920590
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,027
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,027
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,027
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,896
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,481
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,563
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,524
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 39,923
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,336
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,033
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,587
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,248
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 11,956
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,118
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,066
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 787
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,917
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,348
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 84,997
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 84,997
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 77,238
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,974
C. Služby (účtová skupina 51) 51,162
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,175
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 431
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,191
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 120
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,759
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,861
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,169
M. Úrokové náklady (562) 1,303
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 866
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,168
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,591
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,558
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17322219 TIN: 2020350024 DIČ: SK2020350024
 • Sídlo: Exelect, Stará Vajnorská 90, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Anna Matúsová Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25 06.03.2003
  Ing. Štefan Matús Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25 08.01.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Anna Matúsová 6 639 € (100%) Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.08.2012Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   03.08.2012Zrušené sidlo:
   Nové Záhrady I/11 Bratislava 821 05
   17.12.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Matúsová Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 06.03.2003
   16.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   účtovný poradca
   ekonomický poradca
   vedenie ekonomickej agendy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Matúsová Vŕbová 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   30.09.2011Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Matúsová Vŕbová 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   29.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Matúsová Vŕbová 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   08.01.2009Nové obchodné meno:
   Exelect s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nové Záhrady I/11 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Matús Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 08.01.2009
   07.01.2009Zrušené obchodné meno:
   U-MAN Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šulany 6 Horný Bar
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Sztruhár 150 Kamenica nad Hronom 943 65
   Pavol Timko Šulany 6 Horný Bar
   06.03.2003Nové predmety činnosti:
   personálne poradenstvo, personálny manažment a ich sprostredkovanie
   lektorská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
   poradenské a konzultačné služby v oblasti personálneho manažmentu
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Matúsová Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25
   Ján Sztruhár 150 Kamenica nad Hronom 943 65
   Pavol Timko Šulany 6 Horný Bar
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   28.01.1999Nové obchodné meno:
   U-MAN Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulany 6 Horný Bar
   Noví spoločníci:
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Matúsová Vŕbová 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   27.01.1999Zrušené obchodné meno:
   BUSINESS SUCCES Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jungmanova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   BUSINESS SUCCES Bratislava, spol. s r.o.
   19.04.1994Zrušené obchodné meno:
   TIMECON spol. s r.o.
   19.07.1993Nové sidlo:
   Jungmanova 6 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   propagácia
   vydavateľská činnosť
   účtovný poradca
   ekonomický poradca
   vedenie ekonomickej agendy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   18.07.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou tých činností, kde sa vyžaduje osobitné povolenie
   propagačná činnosť
   stavebná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti marketingu a managementu
   administratívne práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   TIMECON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou tých činností, kde sa vyžaduje osobitné povolenie
   propagačná činnosť
   stavebná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti marketingu a managementu
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia