Vytvořte fakturu

S L O V P R E S S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S L O V P R E S S
IČO 17322286
TIN 2020359066
DIČ SK2020359066
Datum vytvoření 14 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S L O V P R E S S
Jilemnického 1
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 6 380 €
Zisk -914 €
Kapitál 69 664 €
Vlastní kapitál 19 369 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905645629
Mobile(y) 0905645629
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 77,644
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,621
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,621
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,621
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,023
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,221
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,920
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,301
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 34,630
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 34,630
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,630
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 196
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 196
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,976
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,969
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 77,644
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,390
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,940
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,940
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,349
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,349
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -914
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,254
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 59,254
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 58,237
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,380
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,380
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,449
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,931
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,206
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,607
D. Služby (účtová skupina 51) 599
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 174
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 46
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -914
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17322286 TIN: 2020359066 DIČ: SK2020359066
 • Sídlo: S L O V P R E S S, Jilemnického 1, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 14 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava 851 03 19.10.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Štefan Baláž 6 639 € (100%) Gessayova 45 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.10.2006Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava 851 03
   18.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baláž Béla Kunu 45 Bratislava
   Pavel Svoboda Solvändegatan I.C. 21457 Malmö Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Baláž Béla Kunu 45 Bratislava 851 03
   23.09.1994Nové predmety činnosti:
   výrobno-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a potravinárskeho tovaru
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia
   sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu
   veľko a maloobchod, ako aj export a import tovaru všetkého druhu v súlade s platnými čs. zákonmi.
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Baláž Béla Kunu 45 Bratislava 851 03
   22.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Výrobno-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a potravinárskeho tovaru. 2/ Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia. 3/ Sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu. 4/ Veľko a maloobchod, ako aj export a import tovaru všetkého druhu v súlade s platnými čs. zákonmi.
   14.10.1991Nové obchodné meno:
   S L O V P R E S S, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jilemnického 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Výrobno-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a potravinárskeho tovaru. 2/ Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia. 3/ Sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu. 4/ Veľko a maloobchod, ako aj export a import tovaru všetkého druhu v súlade s platnými čs. zákonmi.
   Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Béla Kunu 45 Bratislava
   Pavel Svoboda Solvändegatan I.C. 21457 Malmö Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia