Vytvořte fakturu

Bytové družstvo "KRÍŽNA" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Bytové družstvo "KRÍŽNA"
IČO 17322308
TIN 2020797768
DIČ SK2020797768
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Družstvo
Sídlo Bytové družstvo "KRÍŽNA"
Krížna 24
Bratislava
Financial information
Zisk -1 302 €
Kapitál 271 216 €
Vlastní kapitál 92 870 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255564160, 0255567206
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 269,755
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,684
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,684
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,684
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 262,047
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,525
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 67,794
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,794
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,731
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 191,154
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 191,154
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 368
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 76
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 292
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,755
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 91,567
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,781
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,781
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,063
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,086
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 953
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 8,133
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 10
2. Ostatní fondy (427, 42X) 10
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 80,929
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 72,493
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 8,436
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,302
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 178,188
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 182,499
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 90,650
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,650
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -58,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,446
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,420
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146,983
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,636
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,636
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -6,947
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 240
D. Služby (účtová skupina 51) 22
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 206
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -240
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -342
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,302
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :17322308 TIN: 2020797768 DIČ: SK2020797768
 • Sídlo: Bytové družstvo "KRÍŽNA", Krížna 24, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jana Bárdošová členka Krížna 32 Bratislava 811 07 07.11.2006
  Emília Fábiková podpredseda Krížna č. 26 Bratislava 811 07 10.10.2002
  JUDr. Narcisa Plačková členka Krížna č. 30 Bratislava 811 07 10.10.2002
  Soňa Salayová členka Krížna č. 26 Bratislava 811 07 10.10.2002
  Ing. Ladislav Tischler predseda Krížna č. 24 Bratislava 811 07 10.10.2002
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jana Bárdošová - členka Krížna 32 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.11.2006
   03.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Emília Fábiková - podpredseda Krížna č. 26 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   JUDr. Narcisa Plačková - členka Krížna č. 30 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   Soňa Salayová - členka Krížna č. 26 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   Ing. Ladislav Tischler - predseda Krížna č. 24 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   07.05.1993Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností - vrátane bytového hospodárstva správa a prevádzkovanie nehnuteľností.
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo "KRÍŽNA"
   Nové sidlo:
   Krížna 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo