Vytvořte fakturu

INTERCOMP IMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERCOMP IMEX
IČO 17322316
TIN 2020300601
DIČ SK2020300601
Datum vytvoření 03 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCOMP IMEX
Klemensova 2524/6,Priečinok 56
81499
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 923 €
Zisk -546 €
Kapitál 30 498 €
Vlastní kapitál 21 008 €
Kontaktní informace
Email imex@imex.sk
Telefon(y) 0254415687, 0254415752, 0254418661, 0903437511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,385
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,231
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,764
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,764
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,528
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,491
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,491
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,939
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 53
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,886
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 154
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 154
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,385
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,462
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,705
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,705
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,674
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,674
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 957
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 249
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,764
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,923
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,656
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,108
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 159
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,103
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,140
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 229
D. Služby (účtová skupina 51) 2,661
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 820
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 734
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 406
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -405
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 415
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17322316 TIN: 2020300601 DIČ: SK2020300601
 • Sídlo: INTERCOMP IMEX, Klemensova 2524/6,Priečinok 56, 81499, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Dudák, CSc. Klemensova 6 Bratislava 06.09.1993
  Ing. Norma Dudáková, CSc. Klemensova 6 Bratislava 06.09.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Dudák, CSc. 3 319 € (50%) Klemensova 6 Bratislava
  Ing. Norma Dudáková, CSc. 3 319 € (50%) Klemensova 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2013Nové sidlo:
   Klemensova 2524/6,Priečinok 56 Bratislava 814 99
   04.10.2013Zrušené sidlo:
   Nábr. L.Svobodu 5, Priečinok 56 Bratislava 814 99
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   31.07.1995Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie dodávok, montážnych prác a revíznych správ
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrických zariadení
   inžinierska činnosť v odbore vzduchotechnika a klimatizácia
   06.09.1993Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   poskytovanie software
   prekladateľská činnosť v ruskom, nemeckom, anglickom a španielskom jazyku
   podnikateľské poradenstvo
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   ekologické a ekonomické úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkovanie súborov
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   05.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky, komunikačnej a výpočtovej techniky
   tvorba počítačových programov a systémových analýz
   reprografická činnosť
   chemické a procesné inžinierstvo, úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkových súborov
   prekldateľská činnosť
   konzultačná, poradenská, školiaca činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   servisná, obchodná, zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   prenájom zariadení vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   INTERCOMP IMEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. L.Svobodu 5, Priečinok 56 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky, komunikačnej a výpočtovej techniky
   tvorba počítačových programov a systémových analýz
   reprografická činnosť
   chemické a procesné inžinierstvo, úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkových súborov
   prekldateľská činnosť
   konzultačná, poradenská, školiaca činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   servisná, obchodná, zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   prenájom zariadení vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia