Vytvořte fakturu

IMPULSTERMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMPULSTERMA
IČO 17322405
TIN 2020326187
DIČ SK2020326187
Datum vytvoření 22 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMPULSTERMA
Bajzova 14
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 371 €
Zisk 1 394 €
Kapitál 128 071 €
Vlastní kapitál 7 424 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905211230, +421948611210
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 103,073
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 103,073
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,447
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,988
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,918
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,038
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 126,061
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,818
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 785
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,394
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,243
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 112,073
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,870
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 182
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,688
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,371
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,903
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 22,468
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 31,927
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 10,876
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,385
C. Služby (účtová skupina 51) 2,794
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,658
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 334
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,031
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 849
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,444
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,316
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 91
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,354
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17322405 TIN: 2020326187 DIČ: SK2020326187
 • Sídlo: IMPULSTERMA, Bajzova 14, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29 08.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Novák 6 639 € (100%) Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
   07.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Novák Narcisová 42 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Narcisova 42 Bratislava 821 01
   14.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Narcisová 42 Bratislava 821 01
   13.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Novák Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Novák Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Narcisova 42 Bratislava 821 01
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   06.04.1995Nové sidlo:
   Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   nákup a predaj meracej, regulačnej a zabezpečovacej techniky
   servis /oprava a údržba/ elektrických zariadení pomocných, silových a oznamovacích v zmysle osvedčenia
   nákup a predaj strojárskych výrobkov, /na tovar, na ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   05.04.1995Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   import a export kancelárskej a výpočtovej techniky
   meracia a reguláčná technika
   servis výpočtovej techniky
   projektovanie technologických celkov
   predaj a servis strojárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   IMPULSTERMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   import a export kancelárskej a výpočtovej techniky
   meracia a reguláčná technika
   servis výpočtovej techniky
   projektovanie technologických celkov
   predaj a servis strojárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia